Stichting Huurdersbelang Stadswonen

SHS wervings button (ARN)

 

Huurdersbelang is opgericht in 2002. De Stichting (afgekort SHS) behartigt de belangen van de ruim 7.000 huurders van Stadswonen Rotterdam, dat zich voornamelijk richt op studenten en pas afgestudeerden. Stichting Huurdersbelang ontleent haar bestaansrecht aan de wet overleg huurder verhuurder. Volgens deze wet moet de verhuurder (Stadswonen Rotterdam) het huurdersbelang informeren over wijzigingen in haar beleid. Tevens heeft het huurdersbelang het recht om advies te geven aan Stadswonen Rotterdam en heeft zij bijvoorbeeld op het terrein van de servicekosten instemmingsrecht over de verrekening daarvan aan de huurder.

Met deze bevoegdheden probeert SHS de belangen van huurders te vertegenwoordigen op zaken die pandoverstijgend zijn. Zo heeft de SHS bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat de voorinspectie die plaats vindt voordat de huurder verhuist, behouden blijft. Tevens probeert SHS ervoor te zorgen dat de kosten van inventaris rechtvaardiger (dwz. meer naar ratio van verbruik en levensduur) aan huurders toe wordt gerekend. SHS probeert ervoor te zorgen dat ook in onrustigere tijden de rechten van huurders behouden blijven.

Om deze belangen te kunnen behartigen ontvangt Huurdersbelang input van de vertegenwoordigers van de verschillende panden die Stadswonen in beheer heeft. Dit gebeurt tijdens de periodieke Stichtingsvergaderingen, maar ook door actieve communicatie met de vertegenwoordigers. Daarnaast vindt tenminste zes maal per jaar overleg plaats met de directie van Stadswonen. Voor een goede functionering van SHS is communicatie met huurders van groot belang. Huurders met pandoverstijgende problemen of vragen worden dan ook van harte uitgenodigd om hun vragen aan SHS te richten.

 

Recent nieuws
 • Huurders zoeken bestuurders!
  19 juli 2016

  Stichting Huurdersbelang Stadswonen, de organisatie die de belangen behartigt van alle huurders van Stadswonen Rotterdam, is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil jij actief meedenken en meebeslissen over het beleid van de grootste studentenhuisvester in Rotterdam? Klik hier verder!

 • Enquête Kabel-TV
  05 oktober 2015

  Tussen 30 juni 2015 en 11 juli 2015 heeft Stadswonen Rotterdam, in samenwerking met Huurdersbelang Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het servicekostencomponent ‘Kabel-TV’ van Stadswonen Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in huurderswensen om de aangeboden dienst in de toekomst zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

  response

  Er zijn 5234 huurders van Stadswonen Rotterdam. Stadswonen Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen zijn verheugd op de behaalde response. Uiteindelijk hebben 1711 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de response op 32,7% uitkomt.

  bevindingen en acties

  De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is dat een overgrote merendeel ontevreden is over de huidige dienst qua beeldkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en zenderaanbod maar tevens graag de dienst via Stadswonen aangeboden/ gecontinueerd ziet. Tussen het bedrag welke de huurder bereid is te betalen voor de gewenste uitbreiding van de dienst en de marktprijzen zit een dusdanig ‘gat’ dat er is besloten nu dergelijke uitbreidingen niet aan te (laten) bieden. Wel worden de volgende acties vastgesteld:

  1. De huidige dienst wordt tegen huidige prijsstelling in de woongebouwen voortgezet en voor het op peil brengen en houden wordt een budget beschikbaar gesteld.
  2. Deze dienst wordt in de woongebouwen gegarandeerd geleverd tot 1 januari 2018 waarna de dienst, mits er voor de huurders daadwerkelijk alternatieven beschikbaar zijn, zal komen te vervallen.
  3. In geval van de kleine panden zal, tezamen met de betreffende huurders, worden bekeken of dienst op een korte termijn kan komen te vervallen.

   

  Zelf de uitkomsten en conclusie nog eens nalezen? De samenvatting van de enquête is hier te raadplegen.