Huuraanpassing per 1 juli 2011

Naar aanleiding van de voorgenomen huuraanpassing per 1 juli aanstaande heeft Stadswonen ons om een zienswijze gevraagd. Wij hebben positief geadviseerd over de inflatie volgende huurverhoging van 1,3%. Volgens ons past dit binnen de afspraken tussen huurder en verhuurder ook met het oog op de toekomst van Stadswonen in Rotterdam. De Circulaire van minister Donner (Binnenlandse Zaken) geeft ook aan een inflatie volgende huurverhoging toe te staan van 1,3% per 1 juli aanstaande.