Huurdersbelang start een burgerinitiatief

Om de gemeente ertoe aan te zetten een standpunt in te nemen over de ontwikkelingen die zich op dit moment voordoen binnen de studentenhuisvesting van Rotterdam, hebben wij besloten tot het opzetten van een burgerinitiatief.

Hiervoor is nodig dat we minimaal 250 handtekeningen verzamelen. Op het moment zijn wij hiermee bezig. Bijgevoegd is het handtekeningenformulier, waarop wij met hulp van de wooncommissies genoeg handtekeningen hopen te verzamelen om onze situatie op de agenda van de gemeente te zetten.

Burgerinitiatief