Burgerinitiatief tegen leegverkoop Vestia Rotterdam Stadswonen

Door de voorgenomen verkoop van 8 studentenflats uit de boedel van Vestia Rotterdam Stadswonen aan Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (SSHU) dreigt de Rotterdamse studentenhuisvesting te versnipperen. Bovendien is SSHU voornemens de aan te kopen panden om te bouwen tot short stay accommodaties. Dit zijn gemeubileerde (dure) studentenkamers die zijn bedoeld voor studenten die slecht tijdelijk in Rotterdam willen verblijven. Deze kamers gaan door de ombouw voor reguliere studenten verloren. Stichting Huurdersbelang Stadswonen de belangenbehartiger van ruim 7000 huurders wil dit voorkomen.

Als reactie op deze plannen heeft Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS)  564 handtekeningen verzameld voor een burgerinitiatief.  Met het burgerinitiatief wil SHS de Rotterdamse gemeenteraad oproepen zich in te zetten voor de continuïteit van het huidige succesvolle studentenhuisvestingsbeleid. Dit beleid dreigt  door de plannen van Vestia en SSHU te worden ondermijnd.

Stichting Huurdersbelang Stadswonen meent dat de verkoop en reorganisatieplannen voor Vestia Rotterdam Stadswonen ten koste zullen gaan van de studentenhuisvesting en het gemeente beleid. Ook dreigt belangrijke kennis door de afbraak van Stadswonen voor de toekomst verloren te gaan.

Bovendien zal de toename van het aantal short stay accommodaties ten opzichte van het reguliere kameraanbod ten koste gaan van de vestigingsmogelijkheden voor studenten die langere tijd in Rotterdam willen verblijven. Hierdoor staan de plannen van Vestia en SSHU haaks op het huidige gemeentebeleid. Dit heeft SHS doen besluiten tot het indienen van een burgerinitiatief.

Stichting Huurdersbelang Stadswonen meent dat de studentenhuisvesting in Rotterdam het meest is gebaat bij een zelfstandig functionerend Stadswonen (al of niet binnen de Vestia groep), of wanneer Stadswonen onversnipperd aan een andere coöperatie kan worden verkocht en zal zich hiervoor blijven inzetten.