Behandeling burgerinitiatief door de gemeenteraad

Op 22 oktober 2012 heeft het bestuur van Stichting Huurdersbelang een burgerinitiatief ingediend bij de griffie van de gemeente Rotterdam, om de gemeenteraad ertoe aan te zetten zich uit te spreken over de ontwikkelingen die bezig zijn bij Vestia en zich in te zetten voor de continuïteit van de studentenhuisvesting in Rotterdam.

Ter ondersteuning van dit burgerinitiatief zijn maar liefst 564 handtekeningen opgehaald!

Inmiddels heeft burgemeester Aboutaleb dit burgerinitiatief goedgekeurd. In een brief aan de gemeenteraad heeft hij geadviseerd het burgerinitiatief in behandeling te nemen. Op 8 november 2012, tijdens de raadsvergadering, zal de gemeenteraad zich de eerste keer over dit burgerinitiatief buigen.