Update: de behandeling van ons burgerinitiatief

In oktober vorig jaar heeft Huurdersbelang bij de gemeente Rotterdam een burgerinitiatief ingediend, zodat de gemeenteraad zich zou moeten uitspreken over de ontwikkelingen bij Vestia. Het doel van het burgerinitiatief was de inzet van de gemeente te vragen om de continuïteit van de studentenhuisvesting in Rotterdam te waarborgen.

Het initiatief is op 8 november 2012 besproken tijdens de raadsvergadering, waarna het burgerinitiatief is geaccepteerd door de gemeenteraad en is besloten het nogmaals te bespreken op 16 januari aanstaande, in de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte. Wij als bestuur van Huurdersbelang zouden de kans krijgen in te spreken en vragen te beantwoorden, een kans die wij uiteraard met beide handen willen aangrijpen.

Helaas is gebleken dat de vergadering van de raadscommissie op 16 januari een volle agenda heeft, waardoor ons burgerinitiatief mogelijk wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering, op 23 januari aanstaande. Dit is echter niet het enige negatieve bericht dat ons ter ore is gekomen omtrent ons burgerinitiatief.

Op 11 januari jongstleden hebben wij de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders ontvangen aangaande ons burgerinitiatief. Uit deze reactie maken wij op, dat het College van B&W de urgentie en omvang van het probleem dat wij aankaarten in het burgerinitiatief, helaas niet onderkent.

Allereerst geeft het College aan, dat een reorganisatie bij Vestia onvermijdbaar is: alleen op die wijze kan de schuldsanering doorgang vinden. Inherent hieraan is de verkoop van delen van het bezit van Vestia, waaronder ook de panden van Vestia Rotterdam Stadswonen. Het College ziet hierin echter weinig kwaad, het is van mening dat het niet noodzakelijk is dat Vestia Rotterdam Stadswonen zal blijven voortbestaan als studentenhuisvester van Rotterdam.

Er wordt verwezen naar succesvolle particuliere initiatieven op het gebied van studentenhuisvesting, zoals het Student Hotel in Kralingen. Vergeten wordt dan echter, dat wij ons vooral zorgen maken over de continuïteit voor longstay, terwijl het inderdaad zeer succesvolle Student Hotel zich juist gekenmerkt ziet door het bieden van shortstaykamers. Deze kamers zijn, doordat zij bedoeld zijn voor internationale studenten die slechts enkele maanden in Rotterdam zullen verblijven, onbetaalbaar voor de ‘gewone’ Rotterdamse studenten.

Wij hopen, ondanks deze teleurstellende reactie van het College van B&W, nog steeds op een positieve uitkomst bij de raadscommissie.