Principeakkoord verkoop delen Stadswonen

Op 28 januari is bekend geworden dat Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) en Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (SSHU) tot een principeakkoord zijn gekomen wat betreft de verkoop van een aantal panden die nu nog in het bezit zijn van VRS. De bedoeling van SSHU is, om de units in deze panden om te bouwen tot short stayaccomodaties voor internationale studenten. In totaal gaat het om 1519 units, waarvan er ongeveer 700 momenteel bewoond worden door ‘reguliere’ studenten.

Huurdersbelang staat niet achter het akkoord. Door de verkoop van ongeveer 700 units, wordt het aanbod van reguliere studentenhuisvesting in Rotterdam een stuk minder. De accomodaties die verkocht gaan worden, zijn gefinancierd met maatschappelijk kapitaal. Het is niet de bedoeling deze te onttrekken aan de markt om ze in te zetten als short staykamers, zeker niet wanneer er al genoeg aanbod is in de vorm van het U-gebouw dat momenteel verrijst op de campus van de Erasmus Universiteit en het Student Hotel aan de Oostzeedijk in Kralingen.

VRS heeft laten weten dat het de bedoeling is dat short stayaccomodaties in andere panden, die niet verkocht worden, zullen worden omgebouwd tot reguliere kamers voor studenten. Wat echter niet verteld wordt, is dat de units die verkocht gaan worden op echte A-locaties liggen: dicht bij het centrum en de diverse onderwijsinstellingen. De accomodaties die reguliere studenten hiervoor terugkrijgen, zijn vele malen ongunstiger gelegen: verder van het centrum, in gebieden als Zuid en de Alexanderpolder.

Binnenkort heeft Huurdersbelang een afspraak met VRS over de uitwerking van het principeakkoord.