Burgerinitiatief ‘Waarborg de studentenhuisvesting’

Als dé vertegenwoordiger van huurders van Vestia Rotterdam Stadswonen, zetten wij ons in voor de continuïteit van de studentenhuisvesting in Rotterdam. Om die reden hebben wij in het najaar van 2012 een burgerinitiatief ingediend, waarin wij aan de gemeenteraad vragen zich uit te spreken over de huidige ontwikkelingen en zich in te zetten voor waarborging van goede studentenhuisvesting in Rotterdam. Ter ondersteuning van dit initiatief hebben we met jullie hulp ruim 500 handtekeningen opgehaald.

Begin november vorig jaar heeft de gemeenteraad zich de eerste keer over het burgerinitiatief gebogen, toen is het initiatief geaccepteerd. Besloten is het nogmaals te bespreken, nu in de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte. De eerste behandeling in de raadscommissie heeft inmiddels plaats gevonden. Wij als indieners hebben in deze vergadering, van 16 januari jongstleden, ook ingesproken. In februari zal er nogmaals een behandeling plaatsvinden in de raadscommissie, waarbij wij wederom de kans krijgen in te spreken.

Wil je op de hoogte blijven van het nieuws rondom het burgerinitiatief? Houd dan onze Facebookpagina (http://www.facebook.com/SSHR.NU) in de gaten! Daar is ook meer informatie te vinden over het burgerinitiatief, waaronder een filmpje van het inspreken bij de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte.