Update burgerinitiatief

Vorig najaar heeft Stichting Huurdersbelang een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Rotterdam. In dit burgerinitiatief werd aan de gemeenteraad gevraagd zich uit te spreken over de ontwikkelingen bij Vestia en zich in te zetten voor de waarborging van studentenhuisvesting in Rotterdam.

In november is dit initiatief besproken in de raadsvergadering. Het is toen geaccepteerd en doorverwezen naar de raadscommissie voor Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte. Bij deze vergadering, op 16 januari jongstleden, hebben wij als bestuur de kans gekregen in te spreken en vragen te beantwoorden. Naar aanleiding van deze behandeling is een raadsvoorstel opgesteld door de raadscommissie.

Op 14 februari aanstaande volgt de laatste stap: het burgerinitiatief zal worden behandeld in de gemeenteraad, waar het raadsvoorstel in stemming wordt gebracht.