Huurdersbelang blijft waarschuwen

Op donderdag 14 februari wordt in de Gemeenteraad van Rotterdam het burgerinitiatief van Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) behandeld. Het burgerinitiatief roept de Gemeenteraad op zorgvuldig onderzoek te doen naar de verkoopstrategie van Vestia en actief te participeren bij het vormen van oplossingen rondom de Vestia-opgaaf om circa 1500 woningen per jaar te verkopen.

Ondanks dat er vandaag een akkoord is bereikt in de Tweede Kamer omtrent maatregelen met betrekking tot de woningmarkt, wil SHS blijven waarschuwen voor de Vestiaproblematiek. Ter afwikkeling van de derivatenportefeuille heeft de sector al 700 miljoen euro mee moeten betalen aan de Vestia-malaise. Bij tegenvallende verkoop kan dit bedrag makkelijk met honderden miljoenen stijgen. “Dat zal dan directe invloed hebben op de bouwplannen van de woningcorporaties, de bouwsector en dus de veelbelovende plannen van Minister Blok”, aldus de woordvoerder van SHS.

Fouten zijn zo gemaakt; in januari kondigde Vestia en Stichting Studenten Huisvesting een principedeal aan waarbij ongeveer 1300 studenteneenheden van woonbedrijf Vestia Stadswonen verkocht zullen worden. Op het eerst gezicht is dit geheel in lijn met het verbeterplan wat Vestia inleverende bij het Centraal Fonds Volkshuisvesting. De afgesproken prijs en de voorwaarden van het contract werden echter niet prijsgegeven in het persbericht. SHS roept Minister Blok, de gemeenteraad Rotterdam en de toezichthoudende organen dringend op om zorgvuldig te kijken naar de voorwaarden van deze verkoop. Daarbij is van belang inzicht te krijgen wat het effect van de verkoop is op de financiële situatie van Vestia en daarmee op de gehele woningbouwsector.

“Als men de ambitieuze prijsstelling uit het verbeterplan bekijkt, lijkt het mij dat er hier een schone taak ligt voor de toezichthouders om eens goed door te rekenen wat de verkoop oplevert/ Het zou mij niets verbazen als deze verkoop op de middellange termijn en zeker op de lange termijn van negatieve invloed blijkt te zijn op de financiële situatie van Vestia’ en dus haar huurders”, aldus de woordvoerder van SHS.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting oordeelt in oktober in haar tussenadvies over het verbeterplan van Vestia:
Het effect van het verbeterplan van Vestia zal mogelijk onvoldoende zijn voor een structureel financieel herstel van Vestia. Zowel in aantal als in prijsstelling is het verbeterplan zodanig ambitieus dat realisatie sterk zal afhangen van de verkoopmarkt. Indien de aantallen en/of prijzen niet gerealiseerd worden, zal dit direct consequenties hebben voor het financieel herstel van Vestia.

Als Stichting Huurdersbelang Stadswonen kunnen wij niet veel meer doen dan waarschuwen en gebruik maken van ons adviesrecht. Vestia Stadswonen leent zich er naar onze mening bijzonder goed voor om in haar geheel te worden overgenomen. Als men in paniek de meest rendabele panden en contractsvormen verkoopt tegen ongunstige voorwaarden, heeft dit een negatief effect op geheel Vestia. Kritisch onderzoek is noodzakelijk om de sector te behoeden van nieuw financieel mis-management.