Terugblikken op een drukke periode

Er is de afgelopen maanden binnen Vestia en Vestia Rotterdam Stadswonen veel veranderd. De voorgenomen verkoop van acht studentenpanden aan de Utrechtse studentenhuisvester SSH, heeft behoorlijk wat voeten in aarde gehad. Nu we in rustiger vaarwater zitten, is het tijd voor een update.

Waar komen we vandaan?
In april is er door het bestuur van SHS een zienswijze opgeleverd met betrekking tot de geplande verkoop van acht panden. Het bestuur van de SHS heeft in haar zienswijze duidelijk aangegeven niets te zien in deze verkoop. Het bestuur van Vestia heeft dit advies niet overgenomen en in week 22 heeft de verkoop dan ook plaatsgevonden.

Posteractie
Om de huurders van de verkochte panden een stem te geven, heeft de SHS een posteractie op poten gezet. Diverse huurders hebben de posters, met teksten als “Help mijn kamer is verkocht!”, achter hun raam gehangen de dag voordat SSH een fietstocht langs de verkochte panden ging maken. Binnen Vestia en SSH is over de posteractie nadien nog veel gesproken.

Transitieperiode
De inspanningen van SHS hebben ertoe geleid dat het bestuur van SHS op het laatste moment goede afspraken heeft gemaakt met Vestia en SSH om de (negatieve) gevolgen van de verkoop voor de zittende huurders zo veel mogelijk te beperken. In de verkoopovereenkomst is uitgegaan van een transitieperiode van drie jaar. Tot eind 2013 blijven zaken in principe onveranderd. Daarna zal echter steeds een short stay student geplaatst worden in de kamers die vrij komen in de verkochte panden. Dat betekent dat het aantal reguliere huurders in omvang af zal nemen.

Hoe nu verder?
Hoewel SHS de verkoop niet heeft kunnen voorkomen heeft zij haar uiterste best gedaan om de onvermijdelijke transitieperiode in goede banen te leiden. Hiertoe is er een werkgroep ‘beheer’ opgericht om alle praktische knelpunten te inventariseren en tevens een oplossingsrichting aan te dragen. In deze werkgroep hebben vertegenwoordigers van SHS, Vestia, SSH en de verkochte panden zitting. De uitgangspunten die deze werkgroep verder uit zal werken zijn als sideletter opgenomen bij de verkoopovereenkomst en zijn te downloaden op deze website. De werkgroep beheer komt elke twee weken bijeen om het proces zo goed mogelijk te kunnen monitoren en tevens te waarborgen dat de gemaakte afspraken nagekomen zullen worden.