Stichtingsvergadering 10 oktober a.s.

Beste beheerders, assistent-beheerders, penningmeesters, wooncommissieleden en bewoners van de kleine panden,

Graag nodig ik jullie namens het bestuur van Stichting Huurdersbelang Stadswonen uit voor de aankomende stichtingsvergadering. Deze zal plaatsvinden op donderdag 10 oktober 2013 om 19.30 uur, op ons kantoor te Struisenburgdwarsstraat 768 (in het Erasmus International House). Uiteraard zal er na afloop van de vergadering een kleine borrel plaatsvinden.

Onderaan dit bericht kunnen jullie de agenda, de notulen van de vorige stichtingsvergadering en een document waarin de drie kandidaat-bestuursleden zichzelf voorstellen, terugvinden.

Graag horen wij, omwille van de organisatie van de vergadering, of jullie aanwezig zijn: zou je vóór donderdag 3 oktober een e-mail kunnen sturen naar communicatie@huurdersbelang.nl waarin je laat weten of je aanwezig bent? Wil je wat bijverdienen, geef dan ook even je interesse door om te notuleren tijdens de stichtingsvergadering; hier staat uiteraard een vergoeding tegenover.

Met vriendelijke groet,

Daniël de Leeuw

Voorzitter Stichting Huurdersbelang Stadswonen

agenda stichtingsvergadering 10 oktober 2013
Notulen stichtingsvergadering 22 mei 2013