De abrupt verdwenen voorinspectie

“Om extra tijd te kunnen besteden aan het aanbieden van woningen en aan contractafspraken, is besloten om tijdelijk de voorinspecties te laten vervallen bij onzelfstandige studentenwoningen,” aldus het mailtje van de interim manager Verhuur op 9 oktober jongstleden. Een bericht waar SHS vreemd van op keek.Immers waren wij niet gevraagd om ergens over te adviseren, was de maatregel tevens al doorgevoerd en heeft, volgens ons, iedere huurder die zijn woning gaat verlaten recht op een voor- en eindinspectie. Daarop besloten we contact op te nemen met Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) om aan te geven dat dit een grote beleidswijziging is waar wij niet over zijn geïnformeerd en dat het wat ons betreft een zeer slecht idee was waar we dan ook absoluut niet mee akkoord zouden gaan. Hierbij hebben we verzocht het beleid per direct op te schorten en verzocht een redelijke termijn te krijgen voor het geven van een advies.

Vijf dagen later hadden we nog geen bevredigend antwoord ontvangen. Nog steeds moesten we antwoord krijgen op vragen als: hoezo is deze maatregel noodzakelijk, waren er andere oplossingen, hoe wordt deze test geëvalueerd en wat is de einddatum? Daarop kregen we te horen dat Vestia zich coulant op zou stellen bij de eindinspecties van woningen waar geen voorinspectie had plaatsgevonden en dat Vestia de kosten zou dragen indien een woning niet conform de eisen opgeleverd werd. Aangezien ook deze opmerking SHS weinig gerust stelde, hebben we VRS gesommeerd het beleid per direct stop te zetten opdat we ons anders zouden beraden op vervolgstappen. Een bezoek aan de rechter zouden wij daarbij zeker niet schromen aangezien VRS conform haar eigen algemene voorwaarden gehouden is tot een voor- en eindinspectie en een wijziging van de algemene voorwaarden en beleidswijziging is waar wij als huurdersbelangenvertegenwoordiger over gehoord moeten worden.

Op 23 oktober, na twee weken ‘touwtrekken’, kregen we het verlossende antwoord: het tijdelijk opschorten van de voorinspecties was dusver zeer slecht bevallen en daarom was besloten om de maatregel ook per direct weer af te schaffen. Met de huurders waar eigenlijk geen voorinspectie uitgevoerd zou worden, ging VRS toch proberen nog een afspraak te maken. En zo liep de hele zaak toch nog met een sisser af en is er uiteindelijk voor de huurders niets veranderd.

Michelle de Vries