Inventarisatie van de inventaris

Al jaren probeert het bestuur van Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) zich een onderbouwde mening te vormen over het pakket wat Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) aanbiedt aan inventaris. Bij stichtingsvergaderingen en andere gelegenheden waar het bestuur huurders tegenkwam, werden altijd opmerkingen opgevangen over zaken als de kwaliteit van de vloerbedekking en de gordijnen en de leeftijd van de kookplaat.

Met een respons van 37% en meer dan 1600 aanvullende opmerkingen kan de enquête over inventaris uitgeschreven door Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) en Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) met recht een groot succes worden genoemd. Dit zeer hoge responspercentage leidt in ieder geval tot de conclusie dat het inventaris een hot topic onder de huurders is.

Waar hebben we het precies over?
VRS verstrekt al jaren als service een inrichtingspakket in de woonruimten, de gezamenlijke ruimten en de gemeenschappelijk ruimten. Het totale pakket bestaat uit gordijnen, vloerbedekking, koelkast en een kookplaat.

Alle kosten die verband houden met dit pakket (afschrijvingskosten, beheerkosten, tussentijdse vervangingen etc.) moeten in principe worden betaald door de bewoners van de desbetreffende woonruimten. Tot op heden betaalt de bewoner hiervoor een vast bedrag per maand, dat terug te vinden is onder de post “servicekosten”.

Enquêteresultaten
De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is allereerst dat de service van VRS om een inventarispakket aan te bieden, door een meerderheid van de huurders positief wordt gewaardeerd. Voor alle onderdelen geven meer mensen aan dat ze voor behoud zijn, dan dat ze het onderdeel liever zelf zouden aanschaffen, zoals blijkt uit de volgende tabel.

  Liever zelf aanschaffen Liever aangeboden in pakket Geen voorkeur
Vloerbedekking 23,1% 68,9% 8,0%
Gordijnen 44,6% 46,9% 8,5%
Koelkast 19,6% 74,0% 6,3%
Kookplaat 10,5% 85,6% 3,9%

De kwaliteit wordt over het algemeen voldoende tot goed bevonden maar wel van belang is dat de spullen tijdig worden vervangen. Daarbij valt wel op te merken dat huurders  meer te spreken zijn over de kwaliteit van de koelkast en koelkast dan over de kwaliteit van de gordijnen en vloerbedekking.

Kwaliteit van product Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Geen mening
Stoffering

12,3%

44,0%

22,2%

20,6%

1,0%

Koelkast & kookplaat

23,9%

47,8%

17,4%

10,2%

0,8%

De staat bij inhuizing van de producten wordt door een kleine meerderheid als voldoende geacht, maar ook hier is ruimte voor verbetering. Bij mutatie moet dus goed worden gekeken naar de staat van het aanwezige inventarispakket.

Staat bij inhuizing Goed Voldoende Onvoldoende Slecht Geen mening
Stoffering

16,1%

41,1%

21,4%

19,3%

2,1%

Koelkast & kookplaat

21,6%

46,4%

19,0%

11,7%

1,3%

Ten slotte blijken veel huurders bovendien suggesties voor de samenstelling van het pakket te hebben. 

Kapel als katalysator
In de zomer van 2012 stelt de rechter de wooncommissie van gebouw de Kerk gedeeltelijk in het gelijk na een procedure. Interessant voor de inventarisdiscussie hierbij is dat de rechter in het kort stelt dat fondsvorming voor inventaris in principe niet is toegestaan indien het mogelijk is om de items (gemakkelijk) toe te wijzen aan individuele woonruimten. VRS heeft tot op heden wel aan fondsvorming gedaan. Resultaat hiervan is dat er in het verleden nog nooit een toewijzing en afrekening heeft plaatsgevonden op woonruimteniveau.

En nu?
Het merendeel van de huurders heeft aangegeven prijs te stellen op het aangeboden inventarispakket. SHS zal zich dan ook sterk maken voor het behoud hiervan. Daarnaast is het belangrijk, met het oog op de genoemde uitspraak, dat het genoemde servicefonds wordt afgerekend. Sommige huurders hebben misschien te veel betaald voor de spullen en andere wellicht te weinig.  Daarom is er op dit moment een werkgroep actief die samen met VRS probeert te komen tot een eerlijk afrekening en behoud van het inventarispakket. Verdere informatie volgt!

Mocht je geïnteresseerd zijn in alle resultaten. dan kan je de samenvatting van de inventarisenquête ook downloaden.