Verkochte kamers

Vanwege de financiële problemen bij Vestia moeten er grote hoeveelheden vastgoed verkocht worden. In 2013 verkocht Vestia dan ook zeven complexen met in totaal ongeveer 1.000 kamers en studio’s uit het bezit van het voormalig Stadswonen aan de Utrechtse studentenhuisvester SSH. Hoewel we hier niet blij mee zijn, hebben we goede afspraken kunnen maken met zowel Vestia als SSH om de overgang soepel te laten verlopen.

Verschillende werkwijzen
Stadswonen en SSH hebben uiteenlopende werkwijzen. Zo kent SSH geen beheerstructuur en werkt SSH zonder balie. Problemen en vragen worden uitsluitend telefonisch of via de website in behandeling genomen. Om achteruitgang voor de zittende huurder te voorkomen, zijn afspraken gemaakt over de behandeling van huurders en wooncommissies tijdens de zogenaamde “fase B”, van 2014 tot en met 2016.

Belangrijkste afspraken
Voor huurders en wooncommissies zijn de volgende afspraken van belang:

  • Iedereen die eerst bij Vestia Rotterdam Stadswonen huurde, zal ook bij VRS blijven huren. Je bent dus niet opeens huurder bij SSH. Dat betekent dat in principe alle communicatie zal verlopen tussen de huurder en zijn verhuurder.
  • SSH en VRS willen verschillende groepen (zittende huurders, short-stayhuurders en reguliere SSH-huurders) zo veel mogelijk clusteren in de complexen. Om te zorgen dat bij mutatie de achterblijvende huurders binnen een eenheid er niet op achteruit gegaan, zal er de mogelijkheid zijn om te ruilen naar een eenheid die door Vestia zal blijven worden verhuurd of zal de woning in aanmerking komen voor verhuur door SSH waarbij de mogelijkheid tot coöptatie behouden blijft.
  • Zittende huurders die willen verhuizen naar een ander VRS-complex, zullen een label “urgentie” krijgen waardoor ze met voorrang in aanmerking komen voor een andere kamer.
  • Zolang binnen een woongebouw een wooncommissie actief is, zal deze worden ondersteund door zowel SSH en VRS, waarbij wordt uitgegaan van het beheerreglement en de Handleiding Beheer. Bij omzetting naar short-staywoningen kan een zogenaamde Residence Assistent worden benoemd die samen met de wooncommissie het sociaal beheer en de leefbaarheid zal bewaken.

Vragen of opmerkingen? 
Alle bewoners van de verkochte panden zijn inmiddels geïnformeerd. Mochten er toch problemen zijn, laat ons dat dan weten! Benieuwd naar alle afspraken die zijn gemaakt door SHS, VRS en SSH? Klik hier voor de overeenkomst tussen betrokken partijen.