Stukken stichtingsvergadering 17 december 2014

Op 17 december 2014 zal een stichtingsvergadering plaatsvinden op het kantoor van Vestia op Kruisplein 15 te Rotterdam.

De agenda is als volgt:
Inloop: 19:00 uur
Aanvang: 19:15 uur

1. Opening
2. Benoemen voorzitter en secretaris stichtingsvergadering
3. Vaststellen agenda
4. Binnengekomen stukken en mededelingen
5. Goedkeuren notulen stichtingsvergadering d.d. 18 juli 2014
6. Verkoop aan Woonstad
7. Inventarisfonds
8. Decharge en installatie bestuursleden
9. W.v.t.t.k.
10. Rondvraag
11. Sluiting

De volgende stukken zijn beschikbaar: