Principeakkoord verkoop delen Stadswonen

Op 28 januari is bekend geworden dat Vestia Rotterdam Stadswonen (VRS) en Stichting Studenten Huisvesting Utrecht (SSHU) tot een principeakkoord zijn gekomen wat betreft de verkoop van een aantal panden die nu nog in het bezit zijn van VRS. De bedoeling van SSHU is, om de units in deze panden om te bouwen tot short stayaccomodaties voor internationale studenten. In totaal gaat het om 1519 units, waarvan er ongeveer 700 momenteel bewoond worden door ‘reguliere’ studenten. Continue reading “Principeakkoord verkoop delen Stadswonen”

Studentenhuisvesting loopt gevaar, studenten dagvaarden Vestia

Vestia weigert aan haar juridische verplichtingen te voldoen. Hierdoor ziet Stichting Huurdersbelang Stadswonen zich genoodzaakt om een procedure tegen Vestia Groep te starten bij de rechter in Rotterdam. Door het niet vergoeden van de gemaakte kosten lijkt het erop dat Vestia door middel van financiële druk de huurders van Stadswonen het zwijgen probeert op te leggen. Continue reading “Studentenhuisvesting loopt gevaar, studenten dagvaarden Vestia”