Stichting Huurdersbelang Stadswonen

“Huurders voor huurders”

SHS is opgericht in 2002. Ze is de onafhankelijke belangenvertegenwoordiger van de 6.300 huurders van Stadswonen Rotterdam, dat zich voornamelijk richt op studenten en pas afgestudeerden. SHS ontleent haar bestaansrecht aan de wet overleg huurder verhuurder (WOHV). Volgens deze wet moet de verhuurder (Stadswonen Rotterdam) de huurdersorganisatie informeren over wijzigingen in haar beleid. Tevens heeft het huurdersbelang het recht om advies te geven aan Stadswonen Rotterdam en heeft zij op bijvoorbeeld het terrein van de servicekosten instemmingsrecht over de verrekening daarvan aan de huurder.

Met deze bevoegdheden behartigt SHS de belangen van huurders op zaken die pandoverstijgend zijn. Zo heeft de SHS er bijvoorbeeld voor gezorgd dat de voorinspectie, die plaatsvindt voordat de huurder verhuist, behouden blijft. Tevens heeft SHS ervoor gezorgd dat de kosten van de inventaris (vloerbedekking, gordijnen etc.) eerlijker aan huurders worden toegerekend. Recent heeft SHS het probleem van de in veel panden slecht werkende ventilatie op de agenda gezet, en met succes – daar wordt nu wat aan gedaan.

Om deze belangen te kunnen behartigen ontvangt SHS input van de vertegenwoordigers van de verschillende panden die Stadswonen in beheer heeft. Dit gebeurt tijdens de periodieke Stichtingsvergaderingen, maar ook door actieve communicatie met de vertegenwoordigers. Daarnaast vindt tenminste zes maal per jaar overleg plaats met de directie van Stadswonen. Voor het goede functioneren van SHS is communicatie met huurders van groot belang. Huurders met pandoverstijgende problemen of vragen worden dan ook van harte uitgenodigd om hun vragen aan SHS te richten.