Vestia moet afspraken fusie nakomen, anders afsplitsing Stadswonen

Vestia moet de fusieafspraken nakomen die in kader van de fusie van Stadswonen en Vestia zijn gemaakt. Wanneer dit niet mogelijk blijkt zal Vestia mee moeten werken aan een afsplitsing van Stadswonen. Huurdersbelang heeft daarom de Raad van Bestuur van Vestia er op gewezen dat zij zich moet houden aan de eerder gemaakte afspraken. Ook heeft Huurdersbelang minister Spies gevraagd in te grijpen als Vestia dat niet doet.

Continue reading “Vestia moet afspraken fusie nakomen, anders afsplitsing Stadswonen”