Stichting Huurdersbelang Stadswonen

Huurdersbelang is opgericht in 2002. De Stichting (afgekort SHS) behartigt de belangen van de ruim 6.000 huurders van Stadswonen Rotterdam, dat zich voornamelijk richt op studenten en pas afgestudeerden. Stichting Huurdersbelang ontleent haar bestaansrecht aan de wet overleg huurder verhuurder (WOHV). Volgens deze wet moet de verhuurder (Stadswonen Rotterdam) het huurdersbelang informeren over wijzigingen in haar beleid. Tevens heeft het huurdersbelang het recht om advies te geven aan Stadswonen Rotterdam en heeft zij bijvoorbeeld op het terrein van de servicekosten instemmingsrecht over de verrekening daarvan aan de huurder.

Met deze bevoegdheden probeert SHS de belangen van huurders te vertegenwoordigen op zaken die pandoverstijgend zijn. Zo heeft de SHS bijvoorbeeld ervoor gezorgd dat de voorinspectie die plaats vindt voordat de huurder verhuist, behouden blijft. Tevens probeert SHS ervoor te zorgen dat de kosten van inventaris rechtvaardiger (dwz. meer naar ratio van verbruik en levensduur) aan huurders toe wordt gerekend. SHS probeert ervoor te zorgen dat ook in onrustigere tijden de rechten van huurders behouden blijven.

Om deze belangen te kunnen behartigen ontvangt Huurdersbelang input van de vertegenwoordigers van de verschillende panden die Stadswonen in beheer heeft. Dit gebeurt tijdens de periodieke Stichtingsvergaderingen, maar ook door actieve communicatie met de vertegenwoordigers. Daarnaast vindt tenminste zes maal per jaar overleg plaats met de directie van Stadswonen. Voor een goede functionering van SHS is communicatie met huurders van groot belang. Huurders met pandoverstijgende problemen of vragen worden dan ook van harte uitgenodigd om hun vragen aan SHS te richten.