Welkom

Hey Stadswonen huurder! 

Welkom op de SHS website!  

SHS staat voor Stichting Huurdersbelang Stadswonen. We zijn een organisatie die opkomt voor de rechten van iedereen die bij Stadswonen huurt. Dit doen door in overleg te gaan met Stadswonen, de gemeente, en andere belanghebbenden. We proberen de huur zo laag mogelijk te houden en laten van ons horen als we het ergens niet mee eens zijn.   

Waarom is dat relevant voor jou?  

Wij maken ons hard voor lagere huren en komen op voor je huurrecht. 

Wat we de afgelopen periode onder andere bereikt hebben is: 

-Limiet op administratiekosten. 

-Schilderkosten naar €0,- 

-Gewonnen rechtszaak omtrent energiebelasting. 

Als jij een conflict hebt met Stadswonen kunnen we jou misschien wel helpen. In principe benader je eerst je eigen wooncommissie. Kom je er niet uit? Dan helpen we je graag. Als je een mailtje stuurt naar communicatie@huurdersbelang.nl helpen we je verder op weg. 

Stadswonen zelf is bereikbaar voor de meeste algemene vragen maar wij zijn er voor je als je er niet uit komt. 

Heb je interesse om ons te komen helpen? Stuur dan je CV en motivatie naar communicatie@huurdersbelang.nl en wie weet werken we binnenkort samen! 

Recent nieuws
 • Rotterdamse Prestatieafspraken 2024-2025 voor studenten: betaalbare, duurzame en leefbare studentenwoningen.
  15 January 2024

  Wat zijn Prestatieafspraken?

  De prestatieafspraken zijn een tweejarenplan waarin woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam samenwerken om de huisvesting in de stad te verbeteren. Het doel hierbij is om heldere en duidelijke afspraken te maken welke bijdrage aan de ontwikkelingen van Rotterdam op het gebied van wonen. Deze afspraken, essentieel voor elke Rotterdamse huurder, richten zich op beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en meer. 

  In 2023 heeft Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) actief bijgedragen aan de Prestatieafspraken 2024-2025, om zo de belangen van Stadswonen Rotterdam huurders te vertegenwoordigen. Na een lang onderhandeltraject en raadplegingen van de achterban is besloten om de prestatieafspraken op 12 december 2023 te ondertekenen. 

  Ondertekening van de prestatieafspraken door Robin Croes namens Stichting Huurdersbelang Stadswonen. v.l.n.r. Laurie Hermanns (Klantenraad), Robin Croes (SHS), Miriam Hoekstra-van der Deen (Woonstad/Stadswonen).

  Wat betekenen deze afspraken voor jou als student? 

  De prestatieafspraken bevat dus afspraken over allerlei zaken welke voor jou als studenthuurder van belang kunnen zijn. Zo wordt er niet alleen bijgebouwd om meer woningen beschikbaar te maken, maar worden ook bestaande gebouwen getransformeerd en geoptimaliseerd. Van het splitsen van grotere woningen in kleinere eenheden tot het optoppen van gebouwen. Concreet op het gebied van studentenwoningen zetten de partijen zich in om 911 studentenwoningen in de periode 2024-2025 te realiseren. Voor Woonstad Rotterdam betreffen dit specifiek 744 nieuwe sociale woningen voor studenten. Dit is onderdeel van een bredere strategie waarbij getracht wordt om in de ongeveer 6000 extra benodigde studentenwoningen tegen 2029 te kunnen voorzien. 

  Ook is er een minimum aandeel van 7,5% sociale verhuringen aan jongeren gesteld en is het doel gesteld om 107 nieuwbouwwoningen specifiek voor jongeren te realiseren in Rotterdam. Verder is de inzet om toe te komen aan een landelijk inschrijfportaal. Hierbij hoeft een student zich maar eenmalig in te schrijven en kan vervolgens op woningen van alle aangesloten corporaties gereageerd te worden zonder zich voor alle corporaties individueel in te schrijven. 

  Tot slot zijn er ook nog afspraken gemaakt om de studenten woningen te verduurzamen, de beheerstructuur te gebruiken om de leefbaarheid in en om woongebouwen te vergroten en de woningen gezonder en veiliger te maken door vocht, schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid aan te pakken. 

  Afspraak is Afspraak: Monitoring van de Prestatieafspraken

  Nu de prestatieafspraken zijn ondertekend door alle partijen, is het natuurlijk van belang dat alle partijen zich aan de afspraken houden. Om dit te bewerkstelligen, zal SHS deelnemen aan de monitorgroep welke toeziet op de nakoming van de prestatieafspraken. Bij de monitoring wordt niet alleen gekeken naar de voortgang van de gemaakte afspraken, maar worden ook naar nieuwe ontwikkelingen en signalen gekeken die kunnen duiden op noodzakelijke aanpassingen in de afspraken. Zo vertegenwoordigen we niet alleen jouw belang nu, maar ook jouw belang in de toekomst. 

  Voor meer informatie en details over de Prestatieafspraken 2024-2025, bezoek de volgende link of contacteer ons via communicatie@huurdersbelang.nl. 

 • SHS Zomerspecial 2023
  02 August 2023
  Beste huurders van Stadswonen,  Het collegejaar is voor sommige bijna afgelopen en anderen genieten nu al van zijn/haar vakantie. We hopen dat jullie kunnen terugkijken op een succesvol jaar. Bij SHS hebben we ook in het collegejaar 2022-2023 niet stilgezeten. In deze mail geven we jullie graag een overzicht waar wij ons voor hebben ingezet.  

  Laat van je horen!
  SHS is benieuwd naar jouw mening en verloot een aantal Bol.com bonnen onder de deelnemers van devragenlijst! Het is een korte vragenlijst en duurt maar een minuutje! Klik op deze link om mee te doen:Vragenlijst

  Ook ineens geld ontvangen van Stadswonen?
  Afgelopen maand heb je wellicht ineens een geldbedrag van Stadswonen ontvangen. Als reden voor de storting staat er ‘huurovereenkomst’ gevolgd door een abstracte code. Dit kan tot verwarring hebben geleid, waardoor je je misschien afvraagt waar dit bedrag vandaan komt. Als SHS hebben wij hier veel vragen over gekregen.We willen verduidelijken dat het ontvangen bedrag het overschot is van de betaalde servicekosten, oftewel de ‘verrekening servicekosten’. Als SHS dringen wij er bij Stadswonen op aan om in de toekomst duidelijker te communiceren over dergelijke verrekeningen en meer transparantie te bieden.

  Servicekosten te hoog?
  Een van de belangrijkste dingen die wij als SHS dit jaar gedaan hebben is het controleren van de servicekosten die we allemaal elke maand betalen. Deze kosten dienen aan wet- en regelgeving te voldoen en hierover zijn we veelvuldig met Stadswonen in discussie gegaan. Sommige servicekostenposten zijn naar ons inzien niet redelijk en anderen niet toegestaan. Zo zijn we door de rechter begin 2023 in het gelijk gesteld in een rechtszaak die Stadswonen tegen ons heeft aangespannen over de energiebelasting. Helaas heeft Stadswonen wel een hoger beroep ingesteld dat we nu nog afwachten.Ook heeft Stadswonen naar aanleiding van onze acties in maart besloten om het schilderfonds naar 0 euro te verlagen. Dit is een begin, maar we gaan door tot deze, en andere onrechtmatige posten, geschrapt zijn. Ben je benieuwd wat wij nog meer allemaal achter de schermen doen om dit voor elkaar te krijgen en wil je helpen? Stuur ons dan een bericht via communicatie@huurdersbelang.nl  

  SHS in Cijfers
  Het afgelopen jaar is SHS elke week bij elkaar gekomen om aan de slag te gaan voor de huurders. Daarnaast zijn we actief geweest in de rechtbank, bij de gemeente en in vele overleggen met Stadswonen.    In totaal heeft de SHS het afgelopen jaar meer dan 1596 uur voor jullie overlegd, gepresenteerd, zittingen bijgewoond, vergaderd, kennis opgedaan en advies ingewonnen! Komend jaar hopen we dit aantal te overtreffen nu we een groter bestuur hebben. Houd onze mails in de gaten om op de hoogte te blijven van wat we allemaal voor jullie doen! 

  Energietoeslag
  Verder hebben we een meningsverschil met de gemeente Rotterdam over de energietoeslag, waar alle Rotterdammers onder een bepaalde inkomensgrens recht op hebben, behalve studenten. Ons bestuurslid Rogier Fransen zet zich al het hele jaar hard in om de gemeente via de rechter te dwingen alsnog deze toeslag uit te keren. We hopen dat in de komende maanden de rechtbank in Rotterdam, net als Amsterdam en Nijmegen, tot de conclusie komt dat studenten net zoveel recht hebben op de energietoeslag als elke Rotterdammer.

  SHS September
  Wat verder nog leuk is om te delen is het feit dat we als huurdersbelangenorganisatie al meer dan twintig jaar actief zijn! De afgelopen twee decennia heeft SHS zich voortdurend ingezet voor haar leden met als doel een eerlijke, veilige en prettige huurervaring te garanderen. Hopelijk zijn we de komende twintig jaar minstens zo effectief en wachten er nog veel resultaten voor al onze leden. SHS organiseert een borrel op woensdag 13 september in het kader van SHS- September! Bij deze ben je uitgenodigd om langs te komen en samen met ons het nieuwe collegejaar in te gaan. Een officiële uitnodiging volgt nog maar houd de dertiende alvast vrij in je agenda! 
  EmailWebsite