Huurdersbelang onderzoekt afsplitsing Stadswonen

Stadswonen kon ten tijde van fusie zelfstandig voortbestaan

De fusie tussen Stadswonen en Vestia kwam tot stand op basis van verkeerde informatie. Nu de doelstellingen van de fusie volstrekt onhaalbaar blijken gaat Huurdersbelang onderzoeken of afsplitsing mogelijk is.  Een gerenommeerd advocatenkantoor is om advies gevraagd.

Op 1 juni 2011 zijn Vestia en Stadswonen gefuseerd. Ten tijde van de fusie kon Stadswonen zelfstandig voortbestaan, maar er konden dan geen nieuwe studentenkamers meer gebouwd worden. Om nog te kunnen bouwen is gefuseerd. Vestia deed zich voor als een financieel sterke partij met geld voor investeringen.

De fusie zou leiden tot nieuwbouw van gemiddeld 100 studentenkamers per jaar (waarbij het U-gebouw op de EUR-campus niet werd meegeteld), geen huurstijging, gelijke of verbeterde dienstverlening voor huurders en behoud van het eigen karakter van studentenhuisvesting.

Voorafgaand aan de fusie heeft Huurdersbelang advies uitgebracht. In dit advies stelde Huurdersbelang: “Wij kunnen de noodzaak van deze fusie niet onderschrijven. Als echter waar wordt gemaakt wat is voorgenomen en toegezegd, dan zal de fusie van meerwaarde voor de huurders van Stadswonen kunnen zijn.”

Binnen negen maanden na de fusie bleek dat die financiële situatie bij Vestia heel slecht was. Er is geen geld meer voor nieuwbouw van ongeveer 100 studentenkamers per jaar. De doelstelling van de fusie blijkt onrealistisch. Bovendien is het besluit om te fuseren genomen op basis van verkeerde informatie. De jaarrekening van Vestia, waaruit bleek dat Vestia een financieel sterke partij was, bevatte ernstige fouten en KPMG heeft inmiddels de accountantsverklaring ingetrokken. Als in het voorjaar van 2011 de werkelijke financiële situatie van Vestia bekend was geweest, zou de fusie nooit hebben plaatsgevonden.

Omdat het besluit tot fuseren is genomen op basis van onjuiste informatie en omdat de doelstellingen van de fusie volstrekt onhaalbaar blijken, gaat Huurdersbelang kijken of het mogelijk is de fusie te vernietigen of te ontbinden. Huurdersbelang heeft advocatenkantoor Holland Van Gijzen gevraagd hierover advies uit te brengen. Op basis van dit advies zal Huurdersbelang kijken wat de vervolgstappen zijn. In de media werd al gesproken over een rechtszaak, maar dat is op dit moment niet aan de orde.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter Snijders (bestuurslid Huurdersbelang Stadswonen)

E-mail: peter [at] huurdersbelang.nl