De toekomst van Stadswonen: reorganisatie en verkoop

De zomervakantie is weer voorbij! Het belooft voor Vestia Stadswonen een gure herfst te worden en misschien wel een heel koude winter.
Twee weken geleden lekte via nu.nl al uit dat Vestia ingrijpend wordt gereorganiseerd. In de geschetste reorganisatie komt Vestia Stadswonen niet meer terug als seperate studentenhuisvester. Het idee is om Stadswonen samen te voegen met Vestia Rotterdam Noord en Vestia Zuidplas. Dit zijn twee ‘gewone’ sociale huisvesters. Naar onze mening is het onmogelijk om deze drie entiteiten samen te voegen. Denk maar eens aan ons systeem van woningtoewijzing,het beheerderssysteem, en het verschil in onderhoud en investeringsactiviteiten tussen een studentenhuisvester en een sociale huisvester. Ook bij Vestia hebben ze geen antwoorden voor deze problematiek, ze kijken puur naar het kostenplaatje.
Afgelopen week kwam hier nog eens overheen dat Stichting Huurdersbelang Stadswonen en alle beheerders zijn geinformeerd over een mogelijke aanstaande verkoop van een aanzienlijk gedeelte (ongeveer 1500 van de 8500 wooneenheden) aan een studentenhuisvester uit het midden van het land. Deze huisvester wil deze woningen die nu nog (grotendeels) voor reguliere huisvesting is bestemd, bestemmen voor short-stay studenten.
Onze eerste reactie op deze ontwikkelingen is duidelijk: Zowel de reorganisatie als de verkoop van een gedeelte van de panden van Stadswonen en die dan herkwalificeren als short stay, zien wij absoluut niet zitten. Stichting Huurdersbelang is van mening dat de Rotterdamse studentenhuisvesting het meest gebaat is bij een zelfstandig opererende Rotterdamse studentenhuisvester.
Op dit ogenblik proberen we een voet tussen de deur krijgen bij politieke en woningcorporatieland om onze ideeen met betrekking tot Vestia Stadswonen onder de aandacht te brengen. Daarbij kunnen we binnenkort steun gebruiken van alle bewoners en Rotterdammers in het algemeen.