Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) nam afgelopen woensdag samen met een aantal politieke partijen en andere huurdersorganisaties deel aan een Politiek Kenniscafé over de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van corporatiewoningen, georganiseerd door Havensteder. SHS-penningmeester George Schuddebeurs betoogde dat huurdersparticipatie, zoals in de beheerstructuur bij Vestia Rotterdam Stadswonen, kan bijdragen aan de betaalbaarheid en kwaliteit, welke suggestie met veel enthousiasme in ontvangst werd genomen. Schuddebeurs, tevens bestuurder bij de Landelijke Huurdersraad Vestia, stelde de politiek bovendien het idee voor om het bezit van Vestia op te splitsen en te verdelen onder andere corporaties, om zo uit de financiële impasse te komen. De aanwezige politici waagden het helaas niet om op die oplossing in te gaan. Hieronder vind je de speech die Schuddebeurs hield.

Goedemiddag,

Even voorstellen lijkt mij op zijn plaats. Ik ben George Schuddebeurs, bestuurslid van Stichting Huurdersbelang Stadswonen, een huurderorganisatie die opkomt voor ongeveer 7.000 studenten die in het mooie Rotterdam huren. Daarnaast ben ik ook bestuurslid bij de LHV. Dit is de overkoepelende landelijke huurdersorganisatie die opkomt voor de belangen van de 90.000 huishoudens van de grootste en meest beruchte corporatie van Nederland, Vestia.

Betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit

Het antwoord op de stelling lijkt mij helder: huurders willen het allemaal, betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit. En ondanks de economische crisis en grootstedelijke problematiek, durf ik te beweren dat het haalbaar is om in ieder geval de betaalbaarheid en de kwaliteit van woningen in Rotterdam sterk te verbeteren. Dit vergt inspanning en lef van alle betrokken partijen: de woningcorporaties, de overheid, zowel landelijk als gemeentelijk, commerciële partijen en niet in de laatste plaats de huurders zelf.

Het belang van huurdersparticipatie

Ik wil het graag over twee zaken hebben waarvan wij denken dat deze significant bijdragen aan de betaalbaarheid en kwaliteit van wonen.Allereerst wil ik het hebben over het grote belang van participatie van huurders. Wij zien dat actieve huurdersparticipatie de kwaliteit van wonen en daarbij ook de betaalbaarheid van wonen ten goede komt.

De beheerstructuur van Stadswonen als voorbeeld

Ik denk hierbij aan onze eigen organisatie. Bij Stadswonen is er van oudsher sprake van een beheerstructuur. Studenten participeren actief in het beheer van hun eigen woonomgeving. Voor een kleine vergoeding zorgen zij ervoor dat er reparaties worden uitgevoerd, dat overlast in de kiem gesmoord wordt en het pand schoon, heel en veilig blijft. Deze laagdrempelige participatievorm, die goed ondersteunt moet worden door de verhuurder, biedt huurders de kans te investeren in hun eigen woonomgeving. Dit concept hoeft zeker niet beperkt te blijven tot studentenhuisvesting. Ook op het niveau van straten en andere complexen zien wij mogelijkheden. Als woningcorporaties huurders actief betrekken bij beleid en beheer van hun eigen straat zal dit zeker zorgen voor meer kwaliteit en daarnaast van efficiëntere inzet van middelen van de corporatie. En dat komt uiteindelijke ten goede van de betaalbaarheid.

De financiële situatie bij Vestia

Het tweede punt dat ik ter sprake wil brengen, is Vestia. Voor Rotterdam blijft Vestia een groot probleem. De focus in dit debat ligt op betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van wonen, Bij Vestia, die tienduizenden woningen bezit in de regio Rotterdam, ligt de focus op huurmaximalisatie, verkoop en kostenreductie: echt exact het tegenovergestelde!
Zoals iedereen weet heeft Vestia in het verleden geblunderd en zadelde daarmee de sector op met ruim twee miljard euro aan extra schulden. 1,3 miljard euro van deze schuld is bij Vestia in de boeken blijven staan en zorgt ervoor dat de aandacht van Vestia totaal niet gericht is op de sociale opgave die een woningbouwcorporatie heeft. De streefhuur wordt gemaximaliseerd naar bijna 100%,en de strategie wat betreft onderhoud is niet meer gericht op kwaliteitsverbetering van woningen, maar op behoud van de woningen. Een essentieel verschil! En investeren? Dat zit er helemaal niet meer in.

Wij hebben de rekensom gemaakt.Vestia-huishoudens moeten 10 jaar lang 120 euro per maand extra inkomsten generen om alleen de schuld te kunnen aflossen die is ontstaan door het slechte beleid rondom derivaten. 120 euro per maand! 120 euro per maand moeten de huishoudens in Rotterdam extra ophoesten. Iedereen kan zich voorstellen wat dit voor consequenties heeft voor deze huishoudens, veelal minima die het al moeten doen met zo weinig.

Bezit verdelen is de beste oplossing

Wat mij betreft ligt hier een uitdaging en zelfs een morele plicht voor de partijen die hier aanwezig zijn: de politiek moet ingrijpen, de sector moet ingrijpen, de oplossing, is even slikken maar simpel, en kost de sector in 10 jaar nog geen 5 euro per woning per maand.

Verdelen! Verdeel het bezit onder de woningcorporaties! Door het Vestia-bezit te verdelen onder de andere corporatie lossen we in één klap het grootste probleem van de sector op, zorgen we dat woningen beschikbaar blijven voor de huurmarkt en dat maatschappelijk kapitaal niet vernietigd wordt.

De politiek aan zet

Kortom: willen we het echt hebben over betaalbaarheid en kwaliteit van wonen in de regio Rotterdam dan moet minister Blok nu in actie komen! Dan moeten de politieke partijen zoals hier aanwezig nu in actie komen, dan moeten de woningcorporaties nu in actie komen!

Ik dank u voor de aandacht!