Afrekeningen servicekosten verstuurd

Inmiddels heeft Vestia Rotterdam Stadswonen nipt voor de deadline een groot deel van de afrekening van de servicekosten over het jaar 2013 gestuurd. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) constateert dat veel huurders moeten bij betalen.

De afrekening is gebaseerd op het verschil tussen het betaalde voorschot voor de servicekosten en de daadwerkelijk gemaakte kosten. De wooncommissies van de verschillende panden overleggen en onderhandelen elk jaar met Vestia over het voorschot  en de afrekening servicekosten.

Veel afrekeningen laten een nadelig verschil zien op de verwarmingskosten, waardoor huurders moeten bijbetalen. Sommige huurders hebben het idee dat ze belazerd worden, omdat de afgelopen winter toch juist zo zacht was. Hoewel de winter van 2013-2014 inderdaad vrij zacht was, was de tweede helft van de winter 2012-2013 zeer streng: we hebben toen sneeuw gehad tot en met april. Deze kosten worden in de servicekostenafrekening over 2013 meegenomen. Op dit punt zijn de hoge kosten dus niet aan Vestia te wijten.

Te hoge kosten inventaris
Desalniettemin klopt Vestia haar huurders wel geld uit de zakken op andere punten. Van de servicekosten die een huurder iedere maand betaalt, is een gedeelte bedoeld voor de inventaris, zoals de kookplaat, de koelkast, de gordijnen en de vloerbedekking. Deze zaken worden over een periode van meestal tien jaar afgeschreven en zouden daarna vervangen moeten worden omdat ze afgeschreven zijn. In ieder geval mag een huurder daar na verloop van de afschrijvingstermijn niet meer voor gefactureerd worden.

Echter is dit bij Vestia aan de orde van de dag: de zaken worden na tien jaar niet vervangen maar worden wel gewoon bij een huurder in rekening gebracht. Bewoners van woongebouw De Kerk hebben daarom enkele jaren geleden een zaak aanhangig gemaakt bij de rechter. Die concludeerde dat de manier waarop Vestia inventariskosten in rekening brengt niet in orde is en dat Vestia dus moet terug gaan betalen aan haar huurders wat ze al die tijd te veel in rekening heeft gebracht.

Anderhalf jaar geleden hebben Vestia en SHS daarom een werkgroep opgericht met de taakstelling inzichtelijk te maken om welke bedragen het gaat en hoe groot het bedrag is dat terugbetaald moet worden. Wat blijkt? Niet alleen inventaris is uit het inventarisfonds vervangen, er zijn ook andere dingen mee betaald. Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is dan er terug moet naar de huurders en daarom weigert Vestia nu überhaupt tot betaling over te gaan. SHS overweegt nu nogmaals naar de rechter te gaan om Vestia zover te krijgen dat ze gaat doen wat eerder al afgesproken is: afrekenen.

Nog geen afrekening ontvangen?
Vestia is wettelijk verplicht vóór 1 juli een afrekening op te stellen en te versturen over het afgelopen kalenderjaar. Zolang dat niet gebeurd is, mag het voorschotbedrag niet verhoogd worden. Heb jij je afrekening niet ontvangen en ben je daar ontevreden over? Laat het SHS weten en mail naar communicatie@huurdersbelang.nl.