Voorgenomen verkoop Stadswonen aan Woonstad

Vestia heeft vandaag, op 13 oktober 2014, een intentieovereenkomst gesloten met de Rotterdamse woningcorporatie Woonstad om studentenhuisvester Stadswonen aan Woonstad te verkopen.

Vestia is door speculaties met derivaten in financiële moeilijkheden gekomen en moet daarom van de toezichthouder bezit verkopen om aan de eigen liquiditeitsbehoefte te voldoen. SHS ziet dat de lastige financiële situatie van Vestia ook zijn weerslag heeft op huurders en staat daarom niet voorshands negatief tegenover een overdracht van Stadswonen aan een andere partij.

Op dit moment is nog weinig bekend over de voorgenomen verkoop. Vestia en Woonstad gaan de komende tijd nadere afspraken maken over de precieze invulling hiervan. Ook moeten de toezichthouders nog goedkeuring geven, moet Woonstad nog boekenonderzoek doen en moet Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) nog adviseren over de voorgenomen verkoop.

SHS en Vestia hebben afgesproken dat SHS intensief betrokken zal worden bij het vervolgproces waarin afspraken gemaakt zullen worden over hoe de transitie precies ingevuld zal worden. Als belangenbehartiger van de huurders staat SHS hierbij onder meer voor het behoud van de beheerstructuur en goede afspraken over huurdersparticipatie.

SHS vindt het erg belangrijk om van de achterban te horen wat zij belangrijk vinden bij een eventuele verkoop. Daarom zal SHS zowel voor de wooncommissies en beheerders als voor de huurders een informatie- en inspraakavond organiseren. Hierover ontvang je later nader bericht.

Mocht je nu al vragen, opmerkingen of bezwaren hebben bij de eventuele verkoop, dan willen je we vragen die te mailen naar communicatie@huurdersbelang.nl. Wij nemen graag alle input van huurders mee de komende tijd.