Beste (voormalig) huurders van Vestia Rotterdam Stadswonen,

Naar alle waarschijnlijkheid heb je (of zul je binnenkort) een bericht van Vestia ontvangen omtrent de afrekening inventarisfonds 2007 t/m 2013. Ondanks dat er vermeld staat dat er in overleg met SHS tot een afrekening is gekomen, heeft Vestia op eigen initiatief een afrekenmethodiek gekozen die niet conform de afspraak tussen SHS en Vestia is en niet conform uitspraken van de huurcommissie en de rechter. Resultaat hiervan is dat je wellicht een ‘leuk’ bedrag terug krijgt maar dat dit bedrag in de meeste gevallen veel te laag is en in sommige gevallen te hoog. Het is immers onredelijk dat bijvoorbeeld twee buren met eenzelfde kamer waarvan de ene 11 jaar oude gordijnen heeft en de andere net nieuwe daar hetzelfde voor betalen.

SHS heeft Vestia gesommeerd om deze foutieve afrekenwijze per direct te staken en over te gaan op afrekening gebaseerd op de werkelijke kosten (facturen) zoals afgesproken.

Houd de website in de gaten voor verdere berichtgeving. Wij komen binnenkort met een nader bericht.

Het SHS-bestuur