Resultaten Enquête Afvalscheiding

In februari hebben we een enquête uitgestuurd over afvalscheiding. De respons hierop was geweldig: meer dan 22% van de huurders heeft gereageerd! Naar aanleiding van deze enquête hebben we besloten om samen met de Gemeente en Stadswonen het scheiden van papier/karton en glas te stimuleren.

Veel huurders gaven aan al glas en papier/karton te scheiden, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. We gaan aan de slag met een aantal van de meest genoemde redenen om niet te scheiden:

  • Ik weet niet waar de bakken zijn
  • De bakken zijn ver weg
  • Het kost (te) veel extra moeite om het weg te brengen
  • Het kost (te) veel extra moeite om het te scheiden

Om deze punten aan te pakken, zijn we druk bezig met een campagne voor alle grote panden (meer dan 29 bewoners). Hierin staat het creëren van bewustzijn centraal. Begin deze zomer gaan huurders hier al iets van zien in hun eigen pand.

Zie voor de gedetailleerde uitkomsten onderstaande presentatie: