Rotterdamse Prestatieafspraken 2024-2025 voor studenten: betaalbare, duurzame en leefbare studentenwoningen.

Wat zijn Prestatieafspraken?

De prestatieafspraken zijn een tweejarenplan waarin woningcorporaties, huurdersorganisaties en de gemeente Rotterdam samenwerken om de huisvesting in de stad te verbeteren. Het doel hierbij is om heldere en duidelijke afspraken te maken welke bijdrage aan de ontwikkelingen van Rotterdam op het gebied van wonen. Deze afspraken, essentieel voor elke Rotterdamse huurder, richten zich op beschikbaarheid, betaalbaarheid, leefbaarheid, duurzaamheid en meer. 

In 2023 heeft Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) actief bijgedragen aan de Prestatieafspraken 2024-2025, om zo de belangen van Stadswonen Rotterdam huurders te vertegenwoordigen. Na een lang onderhandeltraject en raadplegingen van de achterban is besloten om de prestatieafspraken op 12 december 2023 te ondertekenen. 

Ondertekening van de prestatieafspraken door Robin Croes namens Stichting Huurdersbelang Stadswonen. v.l.n.r. Laurie Hermanns (Klantenraad), Robin Croes (SHS), Miriam Hoekstra-van der Deen (Woonstad/Stadswonen).

Wat betekenen deze afspraken voor jou als student? 

De prestatieafspraken bevat dus afspraken over allerlei zaken welke voor jou als studenthuurder van belang kunnen zijn. Zo wordt er niet alleen bijgebouwd om meer woningen beschikbaar te maken, maar worden ook bestaande gebouwen getransformeerd en geoptimaliseerd. Van het splitsen van grotere woningen in kleinere eenheden tot het optoppen van gebouwen. Concreet op het gebied van studentenwoningen zetten de partijen zich in om 911 studentenwoningen in de periode 2024-2025 te realiseren. Voor Woonstad Rotterdam betreffen dit specifiek 744 nieuwe sociale woningen voor studenten. Dit is onderdeel van een bredere strategie waarbij getracht wordt om in de ongeveer 6000 extra benodigde studentenwoningen tegen 2029 te kunnen voorzien. 

Ook is er een minimum aandeel van 7,5% sociale verhuringen aan jongeren gesteld en is het doel gesteld om 107 nieuwbouwwoningen specifiek voor jongeren te realiseren in Rotterdam. Verder is de inzet om toe te komen aan een landelijk inschrijfportaal. Hierbij hoeft een student zich maar eenmalig in te schrijven en kan vervolgens op woningen van alle aangesloten corporaties gereageerd te worden zonder zich voor alle corporaties individueel in te schrijven. 

Tot slot zijn er ook nog afspraken gemaakt om de studenten woningen te verduurzamen, de beheerstructuur te gebruiken om de leefbaarheid in en om woongebouwen te vergroten en de woningen gezonder en veiliger te maken door vocht, schimmel, loden leidingen, asbest en brandveiligheid aan te pakken. 

Afspraak is Afspraak: Monitoring van de Prestatieafspraken

Nu de prestatieafspraken zijn ondertekend door alle partijen, is het natuurlijk van belang dat alle partijen zich aan de afspraken houden. Om dit te bewerkstelligen, zal SHS deelnemen aan de monitorgroep welke toeziet op de nakoming van de prestatieafspraken. Bij de monitoring wordt niet alleen gekeken naar de voortgang van de gemaakte afspraken, maar worden ook naar nieuwe ontwikkelingen en signalen gekeken die kunnen duiden op noodzakelijke aanpassingen in de afspraken. Zo vertegenwoordigen we niet alleen jouw belang nu, maar ook jouw belang in de toekomst. 

Voor meer informatie en details over de Prestatieafspraken 2024-2025, bezoek de volgende link of contacteer ons via communicatie@huurdersbelang.nl.