Belangenbehartiging

Schriftelijke adviezen en zienswijzen aan Stadswonen

Externe adviezen en zienswijzen

Akkoorden ondertekend door SHS

SHS is vertegenwoordigt in:

  • Werkgroep studentenhuisvesting gemeente Rotterdam
  • Stuurgroep studentenhuisvesting gemeente Rotterdam
  • Klankboordgroep prestatieafspraken gemeente Rotterdam
  • Huurdersorganisatiebijeenkomsten regionale woonvisie
  • Landelijk overleg studentenhuurdersorganisaties