SHS zoekt een nieuw bestuurslid communicatie!

Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is een onafhankelijke belangenbehartiger en vertegenwoordigt circa 7.000 huurders van Stadswonen Rotterdam. SHS heeft nauw contact met Stadswonen en heeft op basis van de overlegwet advies- of instemmingsrecht bij beleidsveranderingen. Daarnaast monitoren wij beleid dat een impact kan hebben op de huurders van Stadswonen en gaan wij in gesprek met andere stakeholders zoals overheden, huurdersorganisatie en andere partijen in de sociale huursector. SHS betrekt huurders van Stadswonen actief om invloed uit te oefen op het beleid. Hier hebben wij jou bij nodig!

SHS zoekt namelijk een nieuwe bestuurslid communicatie!

Wie ben jij?

Ben jij een young professional of ben je een student (mbo/hbo/wo) met al enige ervaring op het gebied van communicatie en wil jij je in de komende jaren ook op professional vlak op dit gebied ontwikkelen? Dan zoeken we jou!

Als bestuurslid communicatie bij SHS ben je:

 • Communicatief sterk en kan je ideeën en meningen op een heldere manier overbrengen (mondeling en schriftelijk);
 • Je hebt een goede pen en uitstekende beheersing van de Nederlands en Engelse taal;
 • Zelfstandig en proactief. Je neemt het voortouw op het gebied van communicatie en denkt proactief over nieuwe manieren om onze achterban beter te bereiken;
 • Heb je ervaring met/kennis van WordPress, CMS, SEO en contentproductietools of ben je bereid om je kennis waar nog nodig in een rap tempo op niveau te brengen;
 • Vind je het leuk om huurders te betrekken en kan je een (digitale) huurdersbijeenkomst organiseren;
 • Bent beschikbaar op de woensdagavond;
 • Huurder bij Stadswonen Rotterdam;
 • Ongeveer 8 uur per week beschikbaar. Daarnaast ben je in staat om 2x per jaar aanwezig te zijn bij een bestuursweekend op locatie.

Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit contentcreatie (nieuwsbrief, website, social) en het inrichten van het jaarlijks communicatieplan en contentkalender. Naast deze werkzaamheden ga jij je ook samen met de andere belangenbehartigers bezighouden met huurdersparticipatie. Je denkt mee over de manier waarop SHS huurders bij beleid kan bereiken en neemt het voortouw bij de organisatie van bijeenkomsten. Ook adviseer je de belangenbehartigers over communicatiestrategieën.

Wij bieden:

 • Bestuurservaring;
 • Een maandelijkse bestuursvergoeding;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op een niveau waarmee je je carrière verder kan brengen;
 • Je komt met ons op plekken waar je bij de start van je carrière niet zomaar terecht komt;
 • Een kijkje in de wereld van woningcorporaties, belangenbehartiging en woningmarktbeleid.
 • Kansen om een waardevol netwerk op te bouwen;

Je kunt je sollicitatie richten t.a.v. Annedebora van Kooij, belangenbehartiger bij SHS, en mailen naar communicatie@huurdersbelang.nl. Om in aanmerking te komen voor onze sollicitatieprocedure, willen we graag vóór 8 februari je CV ontvangen met daarbij een motivatiebrief met daarin ten minste een korte introductie van jezelf en je motivatie voor de vacature.

Vragen beantwoorden we graag. Hiervoor kan je ook contact opnemen met Annedebora van Kooij. Mail je vraag naar communicatie@huurdersbelang.nl met je telefoonnummer en dan bellen we terug.

SHS zoekt een nieuwe bestuurssecretaris!

Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is een onafhankelijke belangenbehartiger en vertegenwoordigt circa 7.000 huurders van Stadswonen Rotterdam. SHS heeft nauw contact met Stadswonen en heeft op basis van de overlegwet advies- of instemmingsrecht bij beleidsveranderingen. Daarnaast monitoren wij beleid dat een impact kan hebben op de huurders van Stadswonen en gaan wij in gesprek met andere stakeholders zoals overheden, huurdersorganisatie en andere partijen in de sociale huursector. SHS betrekt huurders van Stadswonen actief om invloed uit te oefen op het beleid. Hier hebben wij jou bij nodig!

SHS zoekt namelijk een nieuwe bestuurssecretaris!

Wie ben jij?

Heb jij al enige ervaring als secretaris? Of ben je een student (mbo/hbo/wo) of ben je young professional die zich in de komende jaren op professional vlak wil ontwikkelen tot een beleidsondersteuner, managementondersteuner of een ambtelijk secretaris? Dan zoeken we jou!

Als bestuurssecretaris bij SHS ben je:

 • Communicatief sterk en kan je ideeën en meningen op een heldere manier overbrengen (mondeling en schriftelijk);
 • Zelfstandig en proactief. Je kan de voortgang van taken en activiteiten bewaken en indien nodig actie ondernemen om deze verder te brengen;
 • Je werkt nauwkeuring, kunt goed plannen en organiseren;
 • Bent beschikbaar op de woensdagavond;
 • Bij voorkeur huurder bij Stadswonen Rotterdam;
 • Ongeveer 8 uur per week beschikbaar. Daarnaast ben je in staat om 2x per jaar aanwezig te zijn bij een bestuursweekend op locatie.

Jouw werkzaamheden zullen bestaan uit het voorbereiden van bestuursvergaderingen of de vergaderingen met Stadswonen, Woonstad, de Raad van Advies, Raad van Commissarissen of relevante stakeholders. Je neemt deel aan de agendacommissies, notuleert en bent verantwoordelijk voor de planning van onze jaaragenda. Ook bewaak je de voortgang van taken en activiteiten. Daarnaast ben je een kritisch gesprekspartner van het bestuur en kijk je proactief naar de wijze waarop SHS zich als organisatie kan ontwikkelen.

Wij bieden:

 • Bestuurservaring;
 • Een maandelijkse bestuursvergoeding;
 • Veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling op een niveau waarmee je je carrière verder kan brengen;
 • Je komt met ons op plekken waar je bij de start van je carrière niet zomaar terecht komt;
 • Een kijkje in de wereld van woningcorporaties, belangenbehartiging en woningmarktbeleid;
 • Kansen om een waardevol netwerk op te bouwen;
 • Hoewel we nu even thuiswerken, een kantoor op een centrale locatie in Rotterdam met een goed gevuld koffieapparaat.

Je kunt je sollicitatie richten t.a.v. Annedebora van Kooij, belangenbehartiger bij SHS, en mailen naar communicatie@huurdersbelang.nl. Om in aanmerking te komen voor onze sollicitatieprocedure, willen we graag vóór 8 februari je CV ontvangen met daarbij een motivatiebrief met een korte introductie van jezelf en je motivatie voor de vacature.

Vragen beantwoorden we graag en hiervoor kan je ook contact opnemen met Annedebora van Kooij. Mail je vraag naar communicatie@huurdersbelang.nl met je telefoonnummer en dan bellen we terug.

Nieuwe huurderscommissaris RvC

SHS feliciteert Mahmoud Ebeid met zijn benoeming als lid van de Raad van Commissarissen bij Woonstad Rotterdam. Mahmoud is één van de twee RvC-leden voorgedragen door SHS en de Klantenraad, en hij is benoemd voor een periode van vier jaar. De RvC van Woonstad heeft zes leden, waarvan er twee voorgedragen zijn door de huurdersorganisaties. Samen met Maarten van de Donk, die afgelopen augustus is benoemd, zal Mahmoud zich inzetten voor de belangen van huurders.

Meer informatie over Mahmoud en de Raad van Commissarissen van Woonstad kan je vinden op:https://www.woonstadrotterdam.nl/over-ons/over-de-organisatie-woonstad-rotterdam

Raad van Advies

Ben je actief binnen de juridische/corporatiesector of SHS alumnus en wil je advies geven aan de strategische beslissingen van Stichting Huurdersbelang Stadswonen | SHS op de middellange en lange termijn? Kom dan bij onze Raad van Advies | RvA. SHS wil graag verder bouwen aan continuïteit en professionaliteit en denkt dat een Raad van Advies hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren.

Raad van Advies SHS

De RvA is een adviserende organisatie met als primaire functie op aanvraag adviseren van het bestuur van SHS. De RvA-leden geven advies en feedback over (nieuwe) plannen, strategische en / of tactische vraagstukken en inhoudelijke dossiers. RvA-leden hebben een diversiteit aan bestuur, commissie, studie en professionele ervaring. Hierdoor kunnen ze de stichting vanuit een kritisch perspectief adviseren en zorgen ze ervoor dat er weloverwogen beslissingen worden genomen. 

Lid RvA worden

De RvA bestaat uit 4 à 6 personen, elk met hun specialisatie en achtergrond. Je neemt 2 à 3 keer per jaar deel aan de vergaderingen tussen de Raad van Advies en het bestuur van SHS. Hiernaast kun je op basis van jouw kennis en vaardigheden een enkele keer ter consultatie benaderd worden over een specifiek onderwerp. Om de continuïteit verder te waarborgen, wordt verwacht dat je je hier voor 2 jaar aan committeert. Hier tegenover staat dat je gedurende deze tijd je samenwerkt met een groep jonge en ambitieuze mensen en dat je praktijkervaring opdoet in een vrijwillige adviserende functie.

Ja dit ben ik!

Meld je aan voor 1 augustus 12:00 door je CV, motivatiebrief en eventuele SHS ervaring op te sturen naar sollicitatie@huurdersbelang.nl. Voor vragen over het aanmeldingsproces of de verantwoordelijkheden van RvA-leden, stuur een e-mail naar communicatie@huurdersbelang.nl.

Meet-up Wooncarrière [update]

Afgelopen woensdag vond het event Meet-up Wooncarrière plaats. SHS heeft dit event georganiseerd omdat het moeilijke tijden zijn voor woningzoekenden in Rotterdam. En dat merken studenten, jongeren en net afgestudeerden natuurlijk ook. SHS vertegenwoordigt jouw belangen tegenover Stadswonen en de gemeente, en praten dus mee over bijvoorbeeld het nieuwbouwbeleid. Wij wilden graag horen wat jullie woonwensen zijn en wij zijn ontzettend blij met jullie input!

Zoals beloofd tijdens het event zetten wij in dit artikel alles nog even op een rijtje. Allereerst, voor wie nieuwsgierig is, de PowerPoint van de avond is onderaan deze pagina terug te vinden. In een goede 1,5 uur is veel besproken, huidige woonsiuaties, toekomstige woonlocaties, en de kansen als huurder om te verhuizen binnen Rotterdam zijn een greep uit de punten die besproken zijn. Wat wij meenemen van deze avond is dat er serieus gekeken moet worden naar de overgang van student naar starter. Veel deelnemers gaven aan na hun studie het liefst zo snel mogelijk uit hun studentenwoning te willen verhuizen, maar hiermee kwamen ook zorgen naar voren over het aantal beschikbare starterswoningen, en vooral ook de huurprijzen daarvan. We hadden discussies over studenten die na hun studie weer (tijdelijk) terug moeten naar hun ouders, het samenwonen met vrienden omwille de huurprijs en de aanlokkelijkheid van containerwoningen.

Deze bijeenkomst was vooral een verkenning om te kijken wat er speelt onder huurders en hoe wij als SHS hierin kunnen helpen. Wij hopen daarom de komende tijd vaker events te organiseren! Met uiteenlopende onderwerpen, zodat wij een beter beeld krijgen wat huurders van Stadswonen belangrijk vinden én huurders te helpen en een stem te geven. Tenslotte, als je dit leest en leuke ideeën hebt voor toekomstige events, laat het ons weten!

Join ons bestuur!

Invloed uitoefenen op strategisch niveau? 

Word dan bestuurslid bij SHS! 

Stichting Huurdersbelang Stadswonen heeft een bestuur van acht studenten die samen opkomen voor de rechten van alle 6.500 huurders van de woningcorporatie Stadswonen. Wij overleggen met het management van Stadswonen, directie en Raad van Commissarissen van Woonstad en de gemeente over huurprijzen, internet en televisie, servicekosten, onderhoud, duurzaamheid en tal van andere zaken.

Kortom: de toekomst van de studentenhuisvesting en huisvesting van net afgestudeerden ligt in jouw handen als je bestuurslid wordt bij SHS!

We zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste bestuursleden die ons team kunnen versterken. 

Als bestuurslid:
•    Draag je verantwoordelijkheid voor specifieke thema’s en projecten
•    Overleg je regelmatig op het hoogste niveau met Stadswonen
•    Denk en praat je mee over alle beleidspunten die huurders aangaan
•    Onderhoud je contacten met de achterban en externe partijen

Wij bieden:
•    Een maatschappelijk relevante functie
•    Gemotiveerde medebestuurders die graag met elkaar optrekken
•    Cursussen en trainingen die ook later in je carrière van pas komen
•    Een vergoeding voor je werkzaamheden

Wij vragen:
•    Enthousiasme en gedrevenheid
•    Een inspanning van 4-8 uur per week voor minstens 1 jaar

Heb je vragen? 
Stuur ons een email!

Wil je solliciteren? 
Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 16 februari naar:

sollicitatie@huurdersbelang.nl

LET OP: reageren kan alleen als je huurder bent bij Stadswonen Rotterdam.