Uitkomst enquête inkoop groene stroom

26% van ongeveer 5.500 huurders heeft de enquête ‘inkoop groene stroom’ ingevuld. Wij zijn blij met deze opkomst. Dit geeft ons een goed beeld van de wensen die jullie als huurders hebben. Dit biedt een goede motivatie voor toekomstige beslissingen. Lees verder..

Huurders zoeken bestuurders!

Stichting Huurdersbelang Stadswonen, de organisatie die de belangen behartigt van alle huurders van Stadswonen Rotterdam, is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wil jij actief meedenken en meebeslissen over het beleid van de grootste studentenhuisvester in Rotterdam? Klik hier verder!

Enquête Kabel-TV

Tussen 30 juni 2015 en 11 juli 2015 heeft Stadswonen Rotterdam, in samenwerking met Huurdersbelang Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het servicekostencomponent ‘Kabel-TV’ van Stadswonen Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in huurderswensen om de aangeboden dienst in de toekomst zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

response

Er zijn 5234 huurders van Stadswonen Rotterdam. Stadswonen Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen zijn verheugd op de behaalde response. Uiteindelijk hebben 1711 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de response op 32,7% uitkomt.

bevindingen en acties

De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is dat een overgrote merendeel ontevreden is over de huidige dienst qua beeldkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en zenderaanbod maar tevens graag de dienst via Stadswonen aangeboden/ gecontinueerd ziet. Tussen het bedrag welke de huurder bereid is te betalen voor de gewenste uitbreiding van de dienst en de marktprijzen zit een dusdanig ‘gat’ dat er is besloten nu dergelijke uitbreidingen niet aan te (laten) bieden. Wel worden de volgende acties vastgesteld:

  1. De huidige dienst wordt tegen huidige prijsstelling in de woongebouwen voortgezet en voor het op peil brengen en houden wordt een budget beschikbaar gesteld.
  2. Deze dienst wordt in de woongebouwen gegarandeerd geleverd tot 1 januari 2018 waarna de dienst, mits er voor de huurders daadwerkelijk alternatieven beschikbaar zijn, zal komen te vervallen.
  3. In geval van de kleine panden zal, tezamen met de betreffende huurders, worden bekeken of dienst op een korte termijn kan komen te vervallen.

 

Zelf de uitkomsten en conclusie nog eens nalezen? De samenvatting van de enquête is hier te raadplegen.

Huurders zoeken Bestuurders!

Stichting Huurdersbelang Stadswonen, het overkoepelende belangenbehartigende orgaan voor de Stadswonen-huurders, zoekt nieuwe bestuurders. SHS praat met het management van Stadswonen over zaken als internet en televisie, huurverhoging, inventaris en ga zo maar door. Kortom: de toekomst van de studentenhuisvesting ligt mede in jouw handen als je bestuurder wordt bij SHS!

>Klik hier voor meer informatie<

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 26 augustus 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Woonstad Rotterdam en Stichting Huurdersbelang Stadswonen. In deze overeenkomst staat beschreven hoe de samenwerking tussen de twee organisaties eruit ziet en welke rechten en plichten er vanuit beide kanten bestaan. We zijn zeer verheugd dat deze samenwerking tot stand is gekomen en kijken uit naar een nieuwe start.

 

Edwin Leenhouts en Michelle de Vries na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
Edwin Leenhouts en Michelle de Vries na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Advies SHS aan Vestia

Op 1 mei wordt Stadswonen officieel onderdeel van Woonstad Rotterdam. Hier is natuurlijk veel aan vooraf gegaan, zowel bij Vestia als bij Woonstad. De SHS heeft ook advies gegeven over de verkoop van Stadswonen aan Woonstad. Dit is een positief advies, met hier en daar een kanttekening. Ben je benieuwd naar dit advies? Bekijk het hier.

Advies verkoop Stadswonen.

FAQ Inventarisfonds

We ontvangen veel vragen over de afrekening van het inventarisfonds. Om voor de huurders nog meer duidelijkheid te scheppen hebben we een overzicht met veelgestelde vragen opgesteld. Klik hier om deze te bekijken.