Huurverhoging 2020

In april heb je van Stadswonen informatie ontvangen over de jaarlijkse huurverhoging. Graag leggen we je meer uit over hoe jouw huurverhoging zich verhoudt tot die van andere huurders, en hoe je kunt bepalen of het zin heeft om bezwaar aan te tekenen. Lees voordat je bezwaar maakt uiteraard wel eerst de veelgestelde vragen op de website van Stadswonen. 

Puntenstelsel 

Alle woningen van Stadswonen met een huurprijs onder €737 vallen onder het zogenaamde puntenstelsel. Dat betekent dat de maximaal toegestane huurprijs van jouw woning door de overheid wordt bepaald aan de hand van bijvoorbeeld de grootte en de aanwezige voorzieningen, waaraan punten worden toegekend. Heb je een studio of appartement, dan hangt jouw huurverhoging bij Stadswonen vervolgens af van de verhouding tussen je huidige huurprijs en de maximale huurprijs: 

Heb je een kamer, dan is de huurverhoging in de meeste gevallen 2,6%, los van de maximale huur. 

Punten checken 

Het aantal punten dat Stadswonen voor een woning telt klopt helaas niet altijd. Dat kan betekenen dat de huur van jouw woning eigenlijk te hoog is ingeschat toen je er kwam wonen. De jaarlijkse huurverhoging is een goed moment om te checken of de huur van jouw woning wel past binnen de regels. Doe hiervoor online de huurprijscheck

Mocht jouw huur eigenlijk te hoog zijn, dan staat op de website van de Huurcommissie uitgelegd hoe je huurverlaging kunt krijgen. 

Heb je vragen over je huur of de huurverhoging, en wil je die graag voorleggen aan iemand die jouw belangen behartigt? Mail ons, of kom virtueel langs bij ons vragenuur! 

Heb jij problemen door Corona? Dit kun je doen

De afgelopen weken zijn veel mensen in de problemen gekomen door de Coronacrisis. Misschien ook jij door bijvoorbeeld het verlies van je baan of bijbaan. Meer lenen bij DUO is niet voor iedereen een optie, dus wat kan je doen als je wel hulp nodig hebt. 

Stadswonen 

Is het deze maand niet gelukt op 1 mei je huur te betalen of verwacht je problemen in juni, neem dan contact op met Stadswonen via 010-245 67 00 om te kijken wat zij voor jou kunnen betekenen. Stadswonen heeft bij ons aangegeven bereid te zijn om mee te denken met studenten die door de Corona-crisis in de problemen zijn gekomen en deze eventueel tegemoet te komen. Kom je er samen met Stadswonen niet uit, neem dan contact met ons op.

VraagWijzer 

De vraagwijzer is een dienst van gemeente Rotterdam waar je terecht kan als je vragen of problemen hebt waar je zelf niet uit komt. Zij kunnen jou helpen met vragen over geld, maar ook bij vragen over gezondheid en administratieve zaken. Als het nodig is kunnen ze je in contact brengen met hulporganisaties in de wijk.  Op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/vraagwijzer/ kun je meer informatie vinden over de VraagWijzer en een locatie bij jou in de buurt. Je kan er terecht tijdens een inloopspreekuur, digitaal een afspraak maken of door online je vraag te stellen.  

Studentendecanen 

Studentendecanen kunnen jou ook helpen met vragen of problemen. Hier kun je ook met niet studie-gerelateerd vragen terecht. Zit je op dit moment in de problemen of verwacht je moeilijkheden, neem dan contact op met de decaan van jouw opleiding.

Meet-up Wooncarrière [update]

Afgelopen woensdag vond het event Meet-up Wooncarrière plaats. SHS heeft dit event georganiseerd omdat het moeilijke tijden zijn voor woningzoekenden in Rotterdam. En dat merken studenten, jongeren en net afgestudeerden natuurlijk ook. SHS vertegenwoordigt jouw belangen tegenover Stadswonen en de gemeente, en praten dus mee over bijvoorbeeld het nieuwbouwbeleid. Wij wilden graag horen wat jullie woonwensen zijn en wij zijn ontzettend blij met jullie input!

Zoals beloofd tijdens het event zetten wij in dit artikel alles nog even op een rijtje. Allereerst, voor wie nieuwsgierig is, de PowerPoint van de avond is onderaan deze pagina terug te vinden. In een goede 1,5 uur is veel besproken, huidige woonsiuaties, toekomstige woonlocaties, en de kansen als huurder om te verhuizen binnen Rotterdam zijn een greep uit de punten die besproken zijn. Wat wij meenemen van deze avond is dat er serieus gekeken moet worden naar de overgang van student naar starter. Veel deelnemers gaven aan na hun studie het liefst zo snel mogelijk uit hun studentenwoning te willen verhuizen, maar hiermee kwamen ook zorgen naar voren over het aantal beschikbare starterswoningen, en vooral ook de huurprijzen daarvan. We hadden discussies over studenten die na hun studie weer (tijdelijk) terug moeten naar hun ouders, het samenwonen met vrienden omwille de huurprijs en de aanlokkelijkheid van containerwoningen.

Deze bijeenkomst was vooral een verkenning om te kijken wat er speelt onder huurders en hoe wij als SHS hierin kunnen helpen. Wij hopen daarom de komende tijd vaker events te organiseren! Met uiteenlopende onderwerpen, zodat wij een beter beeld krijgen wat huurders van Stadswonen belangrijk vinden én huurders te helpen en een stem te geven. Tenslotte, als je dit leest en leuke ideeën hebt voor toekomstige events, laat het ons weten!

Join ons bestuur!

Invloed uitoefenen op strategisch niveau? 

Word dan bestuurslid bij SHS! 

Stichting Huurdersbelang Stadswonen heeft een bestuur van acht studenten die samen opkomen voor de rechten van alle 6.500 huurders van de woningcorporatie Stadswonen. Wij overleggen met het management van Stadswonen, directie en Raad van Commissarissen van Woonstad en de gemeente over huurprijzen, internet en televisie, servicekosten, onderhoud, duurzaamheid en tal van andere zaken.

Kortom: de toekomst van de studentenhuisvesting en huisvesting van net afgestudeerden ligt in jouw handen als je bestuurslid wordt bij SHS!

We zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste bestuursleden die ons team kunnen versterken. 

Als bestuurslid:
•    Draag je verantwoordelijkheid voor specifieke thema’s en projecten
•    Overleg je regelmatig op het hoogste niveau met Stadswonen
•    Denk en praat je mee over alle beleidspunten die huurders aangaan
•    Onderhoud je contacten met de achterban en externe partijen

Wij bieden:
•    Een maatschappelijk relevante functie
•    Gemotiveerde medebestuurders die graag met elkaar optrekken
•    Cursussen en trainingen die ook later in je carrière van pas komen
•    Een vergoeding voor je werkzaamheden

Wij vragen:
•    Enthousiasme en gedrevenheid
•    Een inspanning van 4-8 uur per week voor minstens 1 jaar

Heb je vragen? 
Stuur ons een email!

Wil je solliciteren? 
Stuur dan je motivatie en CV uiterlijk 16 februari naar:

sollicitatie@huurdersbelang.nl

LET OP: reageren kan alleen als je huurder bent bij Stadswonen Rotterdam.

Kom naar de meet-up op 12 februari!

Meld je nu aan bij ons fb-event!

Heb jij je volgende woning al uitgezocht? Het zijn moeilijke tijden voor woningzoekenden in Rotterdam, en dat merken studenten, jongeren en net afgestudeerden natuurlijk ook. SHS vertegenwoordigt jouw belangen tegenover Stadswonen en de gemeente, en praten dus mee over bijvoorbeeld het nieuwbouwbeleid. Daarom willen wij graag van jou horen wat je woonwensen zijn:

• Wil je in Rotterdam blijven?
• Wil je doorverhuizen binnen Stadswonen, of zoek je iets daarbuiten?
• Zoek je een studio, een appartement of een huis?
• Wat is voor jou een betaalbare woning? Zoek je alleen of met anderen?

Wil je met ons en andere huurders het gesprek aan? Wij nodigen jou op woensdag 12 februari uit om het over je wooncarrière van gedachten te wisselen. Er zal deze avond ook ruimte zijn voor discussie en vragen over andere onderwerpen, zoals de mogelijkheid tot opzegging van kabel-TV, de handhaving van campuscontracten en de komende huurverhoging.

SHS en Klantenraad tekenen Prestatieafspraken 2020-2021 niet

Rotterdam, 11 december 2019

De Klantenraad en SHS zien af van het ondertekenen van de Prestatieafspraken 2020-2021. De huurdersorganisaties zien zich genoodzaakt zich terug te trekken, omdat de afspraken in huidige vorm geen duidelijkheid geven over wat de gevolgen zijn voor de sociale huurwoningvoorraad en studentenwoningen in de stad.

De Prestatieafspraken 2020-2021 zijn afspraken die worden gemaakt tussen woningcorporatie Woonstad Rotterdam, Gemeente Rotterdam en wij als huurdersorganisaties over onder andere de beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen voor elke huurder van Stadswonen en Woonstad Rotterdam. Dit zijn afspraken die voor de komende twee jaar over de ruim 50.000 sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam en Stadswonen gaan.

Als huurdersorganisaties zijn wij door de woningcorporatie op essentiële onderdelen niet betrokken, terwijl wij, volgens de wet, advies over deze onderdelen kunnen uitbrengen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld over de sloop, nieuwbouw en betaalbaarheid van sociale huurwoningen van Woonstad Rotterdam en Stadswonen in de verschillende wijken in de stad. Omdat de druk op de sociale woningvoorraad al groot is, is het essentieel om hier goed inzicht in te hebben. Alleen dan zijn wij in staat om onze taak goed te vervullen en de huurdersbelangen te behartigen.

Als huurdersorganisaties werken wij vanuit het gedachtegoed dat wonen een fundamenteel recht is en tevens betaalbaar moet zijn voor elke (toekomstige) huurder van Woonstad Rotterdam en Stadswonen met een smallere beurs. Enkele standpunten van de Klantenraad die niet zijn meegenomen:
• Hoewel we begrijpen dat het toevoegen van duurdere woningen in bepaalde wijken goed is, mag dit niet ten koste gaan van huurders van betaalbare woningen in die wijken.
• De sociale woningvoorraad staat onder druk: we vinden dat er sociale huurwoningen bij moeten komen, terwijl bij de prestatieafspraken het aantal betaalbare woningen juist omlaag gaat. Wij hebben bedenkingen hoe met data en de interpretatie wordt omgegaan aangaande de berekening van wat ‘voldoende sociale voorraad’ zou zijn.
• Nieuwbouwlocaties voor sociale woningen moeten op korte termijn beschikbaar komen
• Projectplanningen moeten stadsbreed goed worden afgestemd zodat herhuisvesting zo min mogelijk invloed heeft op sociale netwerken in wijken.

Ook de volgende hoofdpunten van SHS zijn niet meegenomen:
• Nieuwbouw- of transformatieplannen specifiek voor studenten zijn er vrijwel niet. Deze zijn hard nodig, want het woningtekort onder hen wordt steeds schrijnender
• Studio’s, specifiek bedoeld voor studenten, moeten weer betaalbaar worden Slechts een klein deel hiervan is voor studenten onder de 23 nog te betalen, omdat de meeste te duur zijn geworden om huurtoeslag te kunnen ontvangen.
• Tegelijkertijd worden pas afgestudeerde studenten nu aangezet hun studentenwoningen binnen zes maanden te verlaten, zonder aanvullend beleid om deze ‘young potentials’ een andere plek te bieden in de stad.
• Op praktisch vlak: er is rondom veel studentenpanden een tekort aan fietsenstallingplekken. Maar ook hiervoor is geen oplossing opgenomen in de Prestatieafspraken.

Zowel het proces als de inhoud van deze Prestatieafspraken krijgt van de huurdersorganisaties een onvoldoende. Met de afspraken in de huidige vorm zijn wij onvoldoende in staat gesteld om de belangen van de huurders te behartigen. Zowel de Klantenraad als SHS hebben daarom moeten besluiten deze afspraken niet te ondertekenen.

Reactie op “Klaar met je studie? Dan moet je je kamer uit” (Algemeen Dagblad, 27 juni 2019)

Op 27 juni 2019 verscheen er in het Algemeen Dagblad een artikel over nieuw beleid van Stadswonen Rotterdam t.a.v. de toenemende druk op de studentenwoningmarkt. Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is van mening dat hoewel er geen onwaarheden verkon-digd worden, de auteur van het artikel er niet in slaagt om de implicaties van dit beleid vol-doende uiteen te zetten.

De auteur haalt slechts twee aspecten van de geplande beleidswijziging expliciet aan.

Ten eerste wordt het voornemen tot handhaving van campuscontracten benoemd. Het klopt inderdaad dat in de campuscontracten vermeld staat dat deze huurders jaarlijks aan moeten tonen dat ze nog studeren en anders binnen 6 maanden de woning moeten ver-laten. Ook is er onder veel studenten begrip dat het bezet houden van studentenwoningen na afstuderen een ongewenst gevolg is, zeker bij toenemende druk op de woningmarkt. Ech-ter, juist deze krappe woningmarkt is het probleem dat de maatregel extra schrijnend maakt. Het is namelijk allesbehalve zeker dat zij die moeten vertrekken een goede vervangende wo-ning kunnen vinden, ongeacht of ze 6 maanden de tijd krijgen of enige extra uitstel. Huur-ders hebben hier geen rekening mee gehouden, aangezien tot voor kort er consistent tegen huurders is gezegd dat deze regel niet nageleefd werd in de praktijk. Hierdoor voelt de plot-selinge verandering van koers als een schok, met veel onzekerheid en stress onder studenten als gevolg.

Wat zou helpen om de zorgen van huurders enigszins weg te nemen, is duidelijkheid over de concrete invulling van ‘handhaving’. Wie moet er wanneer vertrekken en wat zijn hun mogelijkheden daarna? De onderhandelingen over implementatie zijn op het moment van schrijven nog in volle gang. Dat Stadswonen slechts de 500 langstzittende huurders wil gaan aanschrijven in het eerste jaar is voor SHS tot op heden onbekend.

Ten tweede, wat betreft doorstroming na afstuderen, heeft SHS alleen maar lof voor de am-bitie van Stadswonen om bij te bouwen. De vraag is echter of dit van invloed is voor de wo-ningnood van de huurder die nu moet vertrekken. Gezien het feit dat bouwen en aankopen van nieuwe panden veel tijd vergt, is het onwaarschijnlijk dat de betrokkenen op de korte termijn de vruchten kunnen plukken van de nieuwe studio’s van morgen. Vooral de vol-gende generatie huurders zal profiteren van de beoogde 900 extra woningen.

In het artikel ontbreken ook een aantal cruciale beleidswijzigingen die studenten en jonge-ren op een andere manier zullen gaan raken. Zo heeft het de invoering van een leeftijdsgrens van 27 jaar het gevolg dat een aanzienlijk deel van de huidige wachtenden geen aanspraak meer kan doen op een woning. De nieuwe, exclusieve focus op studenten, terwijl tot voor kort ook jongeren bij Stadswonen terecht konden, blijft nagenoeg onbesproken.

Uiteraard is er begrip dat een artikel van beperkte lengte onmogelijk recht kan doen aan alle beleidswijzigingen en implicaties daarvan. SHS heeft de afgelopen periode met veel indivi-duele huurders en vertegenwoordigers op pandniveau gesproken om tot een zo evenwich-tig mogelijk advies te komen, waarbij recht gedaan wordt aan de belangen van alle verschil-lende groepen bewoners. Aangezien SHS niet betrokken is geweest bij de totstandkoming van het artikel en van mening is dat de uitwerking van het beleid hierin niet voldoende is uiteengezet, willen wij hierbij attenderen op de beperkte reikwijdte van het artikel en de eventuele negatieve gevolgen voor de huurders.

Het advies van SHS en de overwegingen hierbij zijn hier te vinden.