Resultaten Enquête Afvalscheiding

In februari hebben we een enquête uitgestuurd over afvalscheiding. De respons hierop was geweldig: meer dan 22% van de huurders heeft gereageerd! Naar aanleiding van deze enquête hebben we besloten om samen met de Gemeente en Stadswonen het scheiden van papier/karton en glas te stimuleren.

Veel huurders gaven aan al glas en papier/karton te scheiden, maar er is zeker nog ruimte voor verbetering. We gaan aan de slag met een aantal van de meest genoemde redenen om niet te scheiden:

  • Ik weet niet waar de bakken zijn
  • De bakken zijn ver weg
  • Het kost (te) veel extra moeite om het weg te brengen
  • Het kost (te) veel extra moeite om het te scheiden

Om deze punten aan te pakken, zijn we druk bezig met een campagne voor alle grote panden (meer dan 29 bewoners). Hierin staat het creëren van bewustzijn centraal. Begin deze zomer gaan huurders hier al iets van zien in hun eigen pand.

Zie voor de gedetailleerde uitkomsten onderstaande presentatie:

Uitkomst enquête inkoop groene stroom

26% van ongeveer 5.500 huurders heeft de enquête ‘inkoop groene stroom’ ingevuld. Wij zijn blij met deze opkomst. Dit geeft ons een goed beeld van de wensen die jullie als huurders hebben. Dit biedt een goede motivatie voor toekomstige beslissingen. Lees verder..

Enquête Kabel-TV

Tussen 30 juni 2015 en 11 juli 2015 heeft Stadswonen Rotterdam, in samenwerking met Huurdersbelang Stadswonen, een onderzoek gehouden naar het servicekostencomponent ‘Kabel-TV’ van Stadswonen Rotterdam. Het doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in huurderswensen om de aangeboden dienst in de toekomst zo goed mogelijk hierop af te stemmen.

response

Er zijn 5234 huurders van Stadswonen Rotterdam. Stadswonen Rotterdam en Huurdersbelang Stadswonen zijn verheugd op de behaalde response. Uiteindelijk hebben 1711 huurders deelgenomen aan de enquête waarmee de response op 32,7% uitkomt.

bevindingen en acties

De conclusie die kan worden getrokken uit deze enquête is dat een overgrote merendeel ontevreden is over de huidige dienst qua beeldkwaliteit, prijs-kwaliteit verhouding en zenderaanbod maar tevens graag de dienst via Stadswonen aangeboden/ gecontinueerd ziet. Tussen het bedrag welke de huurder bereid is te betalen voor de gewenste uitbreiding van de dienst en de marktprijzen zit een dusdanig ‘gat’ dat er is besloten nu dergelijke uitbreidingen niet aan te (laten) bieden. Wel worden de volgende acties vastgesteld:

  1. De huidige dienst wordt tegen huidige prijsstelling in de woongebouwen voortgezet en voor het op peil brengen en houden wordt een budget beschikbaar gesteld.
  2. Deze dienst wordt in de woongebouwen gegarandeerd geleverd tot 1 januari 2018 waarna de dienst, mits er voor de huurders daadwerkelijk alternatieven beschikbaar zijn, zal komen te vervallen.
  3. In geval van de kleine panden zal, tezamen met de betreffende huurders, worden bekeken of dienst op een korte termijn kan komen te vervallen.

 

Zelf de uitkomsten en conclusie nog eens nalezen? De samenvatting van de enquête is hier te raadplegen.

Samenwerkingsovereenkomst getekend

Op 26 augustus 2015 is de samenwerkingsovereenkomst getekend door Woonstad Rotterdam en Stichting Huurdersbelang Stadswonen. In deze overeenkomst staat beschreven hoe de samenwerking tussen de twee organisaties eruit ziet en welke rechten en plichten er vanuit beide kanten bestaan. We zijn zeer verheugd dat deze samenwerking tot stand is gekomen en kijken uit naar een nieuwe start.

 

Edwin Leenhouts en Michelle de Vries na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.
Edwin Leenhouts en Michelle de Vries na het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Advies SHS aan Vestia

Op 1 mei wordt Stadswonen officieel onderdeel van Woonstad Rotterdam. Hier is natuurlijk veel aan vooraf gegaan, zowel bij Vestia als bij Woonstad. De SHS heeft ook advies gegeven over de verkoop van Stadswonen aan Woonstad. Dit is een positief advies, met hier en daar een kanttekening. Ben je benieuwd naar dit advies? Bekijk het hier.

Advies verkoop Stadswonen.

FAQ Inventarisfonds

We ontvangen veel vragen over de afrekening van het inventarisfonds. Om voor de huurders nog meer duidelijkheid te scheppen hebben we een overzicht met veelgestelde vragen opgesteld. Klik hier om deze te bekijken.

Update inventarisfonds

Helaas heft deze update even op zich laten wachten, maar hierbij brengen we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de afrekening van het inventarisfonds.

SHS is het nog steeds niet eens met de door Vestia Rotterdam Stadswonen gehanteerde afrekenmethode. Uiteraard blijven wij dan ook in onderhandeling met als doel hier verandering in te brengen. Helaas hebben deze onderhandelingen tot op heden niks opgebracht, wat Stichting Huurdersbelang Stadswonen ertoe heeft bewogen een advocaat in te schakelen. Deze is nu de zaak aan het bekijken en zal binnenkort met een advies komen.
Wellicht heb je inmiddels een mailtje van Vestia Rotterdam Stadswonen ontvangen met een nieuwe afrekening. Er zaten fouten in de, volgens ons foutieve, afrekenmethode. SHS heeft Vestia Rotterdam Stadswonen hier op gewezen en de laatste heeft deze fouten ook erkend. Dit gaat dus nog wel over de oude afrekenmethode, welke volgens ons niet de juiste is. Voor inhoudelijke vragen over de hoogte van de afrekening, het moment van uitbetalen of de achtergrond van de berekeningen verwijzen we je door naar Vestia Rotterdam Stadswonen.

We begrijpen dat jullie zo snel mogelijk uitsluitsel willen over deze kwestie. Het is echter zo dat dit een zaak is die al 2,5 jaar loopt, dus er kan niet verwacht worden dat dit binnen enkele maanden is opgelost. We proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden, maar de ontwikkelingen gaan minder snel dan wij en jullie wellicht zouden willen. Zodra de status van de zaak verandert brengen we dit uiteraard naar buiten.