FAQ Inventarisfonds

We ontvangen veel vragen over de afrekening van het inventarisfonds. Om voor de huurders nog meer duidelijkheid te scheppen hebben we een overzicht met veelgestelde vragen opgesteld. Klik hier om deze te bekijken.

Update inventarisfonds

Helaas heft deze update even op zich laten wachten, maar hierbij brengen we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen omtrent de afrekening van het inventarisfonds.

SHS is het nog steeds niet eens met de door Vestia Rotterdam Stadswonen gehanteerde afrekenmethode. Uiteraard blijven wij dan ook in onderhandeling met als doel hier verandering in te brengen. Helaas hebben deze onderhandelingen tot op heden niks opgebracht, wat Stichting Huurdersbelang Stadswonen ertoe heeft bewogen een advocaat in te schakelen. Deze is nu de zaak aan het bekijken en zal binnenkort met een advies komen.
Wellicht heb je inmiddels een mailtje van Vestia Rotterdam Stadswonen ontvangen met een nieuwe afrekening. Er zaten fouten in de, volgens ons foutieve, afrekenmethode. SHS heeft Vestia Rotterdam Stadswonen hier op gewezen en de laatste heeft deze fouten ook erkend. Dit gaat dus nog wel over de oude afrekenmethode, welke volgens ons niet de juiste is. Voor inhoudelijke vragen over de hoogte van de afrekening, het moment van uitbetalen of de achtergrond van de berekeningen verwijzen we je door naar Vestia Rotterdam Stadswonen.

We begrijpen dat jullie zo snel mogelijk uitsluitsel willen over deze kwestie. Het is echter zo dat dit een zaak is die al 2,5 jaar loopt, dus er kan niet verwacht worden dat dit binnen enkele maanden is opgelost. We proberen jullie zoveel mogelijk op de hoogte te houden, maar de ontwikkelingen gaan minder snel dan wij en jullie wellicht zouden willen. Zodra de status van de zaak verandert brengen we dit uiteraard naar buiten.

Inventarisfonds

Beste (voormalig) huurders van Vestia Rotterdam Stadswonen,

Naar alle waarschijnlijkheid heb je (of zul je binnenkort) een bericht van Vestia ontvangen omtrent de afrekening inventarisfonds 2007 t/m 2013. Ondanks dat er vermeld staat dat er in overleg met SHS tot een afrekening is gekomen, heeft Vestia op eigen initiatief een afrekenmethodiek gekozen die niet conform de afspraak tussen SHS en Vestia is en niet conform uitspraken van de huurcommissie en de rechter. Resultaat hiervan is dat je wellicht een ‘leuk’ bedrag terug krijgt maar dat dit bedrag in de meeste gevallen veel te laag is en in sommige gevallen te hoog. Het is immers onredelijk dat bijvoorbeeld twee buren met eenzelfde kamer waarvan de ene 11 jaar oude gordijnen heeft en de andere net nieuwe daar hetzelfde voor betalen.

SHS heeft Vestia gesommeerd om deze foutieve afrekenwijze per direct te staken en over te gaan op afrekening gebaseerd op de werkelijke kosten (facturen) zoals afgesproken.

Houd de website in de gaten voor verdere berichtgeving. Wij komen binnenkort met een nader bericht.

Het SHS-bestuur