Studenten zullen gevolgen financiële problemen Vestia het eerst merken

Rotterdamse studenten wederom de dupe van wanbeleid woningcorporatie

Bij de (aankomende) Rotterdamse studenten wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de financiële situatie van Vestia voor hen geen consequenties zal hebben. Echter, door de financiële problemen is Vestia genoodzaakt de gemiddelde streefhuur te verhogen. Studenten verhuizen vaak en huurprijzen worden bij een verhuizing aangepast. Studenten zijn zodoende de eersten die de hogere streefhuur gaan betalen. Daarnaast lijkt er voorlopig geen ruimte meer te zijn voor investeringen in nieuwe studentenkamers terwijl het aantal studenten in Rotterdam de komende jaren waarschijnlijk zal groeien. De problemen bij Vestia leiden dus tot hogere huren en langere wachtlijsten.

Continue reading “Studenten zullen gevolgen financiële problemen Vestia het eerst merken”

Huurtoeslag voor studenten

Ben je student en woon je in een woning van Stadswonen dan heb je in de meeste gevallen recht op huurtoeslag. Wil jij weten of je in aanmerking komt voor huurtoeslag kijk dan eens op www.toeslagen.nl. Hier vind je precies aan welke voorwaarden je moet voldoen en wat jouw eventuele voordeel kan zijn. Daarnaast kun je bij Stadswonen een verklaring opvragen waarin staat of jouw woning al dan niet in aanmerking komt. Zij kunnen je eventueel ook vertellen welke componenten je mag meerekenen voor de aanvraag van je huurtoeslag.