Over SHS

Momenteel werkt SHS aan een nieuwe website.  Het laatste nieuws kan je vinden in de periodieke nieuwsbrief. 

Stichting Huurdersbelang Stadswonen (SHS) is een onafhankelijke belangenbehartiger en vertegenwoordigt ruim 6.500 huurders van Stadswonen Rotterdam, een onderdeel van woningcorporatie Woonstad Rotterdam. SHS is in 2002 opgericht op basis van de overlegwet (WOHV) en heeft advies- of instemmingsrecht bij beleidsveranderingen. Daarnaast monitoren wij beleid dat een impact kan hebben op de huurders van Stadswonen en gaan wij in gesprek met andere stakeholders zoals overheden, huurdersorganisaties en andere partijen in de sociale huursector. SHS betrekt huurders van Stadswonen actief om invloed uit te oefen op het beleid.

SHS gaat met de huurders in gesprek over zaken die voor hen belangrijk zijn. Dat kan gaan over de kwaliteit van woningen maar ook over de kansen van starters op de Rotterdamse woningmarkt.

Ook kan je bij ons terecht voor meer informatie over je rechten of plichten als huurder. Als je een klacht over je woning bij Stadswonen hebt, is dat de plek waar je moet zijn. SHS is een collectieve belangenbehartiger (gebouw overstijgend) maar wij kunnen huurders informatie geven en helpen met het vinden van de juiste instantie als zij er met Stadswonen of de Wooncommissie van een gebouw niet uitkomen.