Over SHS

Stichting Huurdersbelang Stadswonen is opgericht in 2002. Ze behartigt de belangen van de ongeveer 6.000 huurders van Stadswonen Rotterdam, dat zich voornamelijk richt op studenten en pas afgestudeerden. Stadswonen Rotterdam is onderdeel van Woonstad Rotterdam.

Om deze belangen te kunnen behartigen onderhoudt SHS voortdurend contact met de vertegenwoordigers (bv. beheerders, wooncommissies) van de verschillende panden die Stadswonen in beheer heeft. Dit gebeurt onder andere tijdens de periodieke stichtingsvergaderingen, die drie keer per jaar worden gehouden. Ook streeft SHS ernaar om regelmatig de huurders direct te bevragen over belangrijke onderwerpen. In haar tweemaandelijks overleg met de directie van Stadswonen bespreekt SHS alle lopende zaken.