Weet jij wat jouw rechten als huurder zijn?

Afgelopen oktober heeft gemeente Rotterdam het Actieplan Goed Huren en Verhuren vastgesteld waarin de gemeente meer wil doen om huurders te informeren over hun rechten. Studenten moeten hierin ook goed meegenomen worden en daarom is op initiatief van D66, samen met GroenLinks en de ChristenUnie-SGP een motie One-pager goed (ver)huurderschap voor studenten ingediend in de Rotterdamse gemeenteraad om alle studenten in de toekomst aan het begin van het collegejaar goed te informeren over hun rechten als huurder.

Als SHS doen wij al heel veel om de huurders van Stadswonen Rotterdam van goede informatie te voorzien. Zo hebben wij sinds deze maand onze eigen ‘one-pager’ en ontvangen alle nieuwe huurders van Stadswonen deze in hun startpakket als zij de sleutel krijgen. Ook organiseren wij bijeenkomsten en webinars, en geven wij uitleg op onze site, via onze nieuwsbrieven en helpen wij huurders met problemen de juiste weg te vinden.

Wij vinden dat alle huurders hier recht op zouden moeten hebben, dus toen de gemeente ons vroeg om hierover mee te denken gingen we daar natuurlijk meteen op in.

Ben jij studenthuurder? Wat is volgens jou de belangrijkste informatie die je had willen hebben toen je op zoek ging naar je eerste kamer of woning.

Huurdersbelang roept Vestia op om alle commissarissen te vervangen

Twee commissarissen van Vestia zijn inmiddels vervangen, Huurdersbelang Stadswonen roept de andere drie ‘oude’ commissarissen op om ook af te treden. Huurdersbelang heeft geen vertrouwen meer in de ‘oude’ commissarissen van Vestia omdat zij ernstig tekort zijn geschoten in het toezicht op het risicomanagement en geen oog hadden voor het ontbreken van financiële deskundigheid binnen de rvc. Continue reading “Huurdersbelang roept Vestia op om alle commissarissen te vervangen”

Studenten zullen gevolgen financiële problemen Vestia het eerst merken

Rotterdamse studenten wederom de dupe van wanbeleid woningcorporatie

Bij de (aankomende) Rotterdamse studenten wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de financiële situatie van Vestia voor hen geen consequenties zal hebben. Echter, door de financiële problemen is Vestia genoodzaakt de gemiddelde streefhuur te verhogen. Studenten verhuizen vaak en huurprijzen worden bij een verhuizing aangepast. Studenten zijn zodoende de eersten die de hogere streefhuur gaan betalen. Daarnaast lijkt er voorlopig geen ruimte meer te zijn voor investeringen in nieuwe studentenkamers terwijl het aantal studenten in Rotterdam de komende jaren waarschijnlijk zal groeien. De problemen bij Vestia leiden dus tot hogere huren en langere wachtlijsten.

Continue reading “Studenten zullen gevolgen financiële problemen Vestia het eerst merken”